Wednesday, December 31, 2008

KAL GARUDA SEVAI - Naachiyaar Koil


Sri Vanjulavalli thayar sametha Sri Srinivasa Perumal, NAchiyAr Koil
SarvadhAri Margazhi Theppa Uthsavam

DateDayUthsavam Details
31-Dec-08TuesdayDwajArOhaNam
03-Jan-09Saturday6.00 P.M. :: KAL GARUDA SEVAI
07-Jan-09WednesVAIKUNTA EKADASI
08-Jan-09Thursday8.00 P.M :: THEPPA UTHSAVAM
For Pictures taken during Kal Garuda Sevai on 26-Dec-06, click http://www.thirunaraiyur.blogspot.com/

Saturday, December 20, 2008

Azhwar Thirunagari - Adhyayana Uthsavam

Sri Aadhinathar Azhwar Temple, Azhwar Thirunagari
Thiru Adhyayana Uthsavam Schedule
Pagal patthu Thirumozhi ThirunAL
DateDayUthsavam DetailsVyakyanam
28-Dec-08Sunday7.45 a.m: Udayavar purappadu to Swamy NammAzhwar along with AchAryars, AruLapAdu, reaching Pagalpatthu Mantapam, PerumAL, NaachiyAr, Swami NammAzhwar ezhuntharuLal
ThirupallANdu
29-Dec-08
Monday
9.00 a.m: PerumAL naachiyAr ezhuntharuLal, Swamy NammAzhwar ezhuntharuLalsenniyOngu
30-Dec-08
Tuesday
-do-ThiruppAvai
31-Dec-08
Wednes
-do-
UnERu selvam
01-Jan-09
Thursday
-do-ThirumAlai ; Eve 5.00 p.m: KaNNinun
02-Jan-09
Friday
-do-Periya Thirumozhi - vAdinEn vAdi
03-Jan-09
Saturday
-do-thooviriya
04-Jan-09
Sunday
-do-paNdai nAnmaRai
05-Jan-09
Monday
-do-theLLIyeer; akkumpuli; mundhUra
06-Jan-09
Tuesday
-do-Thirunedunthantakam;
Eve 5.00 p.m.: Mutthu kuRi
IRAPATTHU :: THIRUVAIMOZHI THIRUNAAL From 07-01-2009 to 18-01-2009
07-Jan-09
Wednes
VAIKUNTA EKADASI
Mor 7.00 to Eve 7.00 p.m: Sesha Sayanam
Night
8.00 p.m: Viswaroopam
9.00 p.m: Swamy NammAzhwar purappAdu
10.00 p.m: ThiruvAimozhi NiyamaNam from PerumAL :: PerumAL ezhunthaRULal to Azhwar Mantapam
11.00 p.m: Araiyar ThiruvAimozhi vyakyAnam
12.30 p.m: Paramapada vasal thirukkAppu neekuthal, KarpooRa sEvai, patthi ulAvuthal, irApatthu mantapam, thirumudi sEvai

UyarvaRa uyarnalam
08-Jan-09Thursday
Mor 8.00 a.m: Maadaveethi purappAdu
Eve 4.00 p.m: Kottagai patthi ulAvuthal
Night 7.30 p.m: Thirumudi sEvai
kiLaroLi iLamai
09-Jan-09Friday
-do-
oLivil kaalamellAm
10-Jan-09Saturday
Mor 8.00 a.m: Maadaveethi purappAdu
UDAYAVAR SERTHI THIRUMANJANAM
Eve 4.00 p.m: Kottagai patthi ulAvuthal
6.00 p.m: Nambi ThiruvAimozhi SiRappu
Night 7.30 p.m: Thirumudi sEvai
onRum thEvum
11-Jan-09Sunday
Mor 8.00 a.m: Maadaveethi purappAdu
Eve 4.00 p.m: Kottagai patthi ulAvuthal
Night 7.30 p.m: Thirumudi sEvai
en~janayO
12-Jan-09Monday
Mor 8.00 a.m: Swamy NammAzhwar purappAdu
Eve 4.00 p.m: Kottagai patthi ulAvuthal
Night 7.30 p.m: Thirumudi sEvai
ulagamunDa peruvAyA
13-Jan-09Tuesday
Mor 8.00 a.m: Maadaveethi purappAdu
Eve 4.00 p.m: Kottagai patthi ulAvuthal
Night 7.30 p.m: Thirumudi sEvai
kangulum pagalum
14-Jan-09Wednes
Mor 8.00 a.m: Maadaveethi purappAdu
Eve 2.00 p.m: Kottagai patthi ulAvuthal
5.00 p.m: THIRU VEDUPARI
Night 9.00 p.m: Thirumudi sEvai
nedumAr kadimai
15-Jan-09Thursday
Mor 9.00 a.m: Maadaveethi purappAdu
KANAIYAAZHI THEDAL
Eve 4.00 p.m: Kottagai patthi ulAvuthal
Thirumudi sEvai
maalai naNNi
16-Jan-09Friday
Mor
2.00 a.m: Thiruvananthal
9.00 a.m: Sri PolinthuninRa pirAn nagarvalam ezhuntharuLal
Eve 6.30 p.m: Thayar : PRANAYA KALAGAM
Night 7.00 p.m: Swamy NammAzhwar ezhuntharuLi samAdhanam :
Maadaveethi purappAdu : Kottagai patthi ulAvuthal :
THATHUVA PORVAI sAtthi padi kaLaithal :
Swamy NammAzhwar Sri PolinthuninRa pirAn THIRUVADI THODUTHAL
SaaTRumuRai vyAkyAnam thALathAmarai muniyE nAnmaganE
SaaTRumuRai prasAdam theertham SrI Ramanujam thiruthuzhAi viniyOgam

thALathAmarai
17-Jan-09Saturday
Morning maRiyal
Night 8.00 p.m: SadagOparanthAdhi
9.00 p.m: Pattayam
12.00 p.m: sEnai Mudhalvar thirukkAppu sErka niyamanam : AchAryarkaLukku vidai koduthal : PerumAL AsthAnam

18-Jan-09Sunday
Mor 6.00 a.m: Swamy NammAzhwar Veedu Vidai Thirumanjanam
9.00 a.m: NammAzhwar SAmrAjaya pattOlai tharithal, PUSHPA PALLAKKU, AsthAnam in kiLi pallakku


Thursday, November 20, 2008

Sri Padmavathy Thayar Brahmotsavam


Sri AlarmEl Mangai Thayar (a) Sri Padmavathi Thayar, Tiruchanoor
SARVADHARI KARTHIKAI BRAHMOTSAVAM
24 - Nov - 2008 :: 02 - Dec - 2008
DateDayUthsavam Details
24-Nov-08MondayMor: DhwajarOhaNam
Night: Chinna Sesha Vahanam
25-Nov-08Tuesday
Mor: Periya Sesha Vahanam
Night: Hamsa Vahanam
26-Nov-08Wednes
Mor: Mutthu pandal
Night: Simha Vahanam
27-Nov-08Thursday
Mor: KaamadhEnu Vahanam
Night: Hanumantha Vahanam
28-Nov-08Friday
Mor: PunyakOti Vimanam
Night: GAJA VAHANAM
29-Nov-08Saturday
Mor: Sarva Bhoopala Vahanam
Night: Garuda Sevai
30-Nov-08Sunday
Mor: Surya Prabhai
Night: Chandra Prabhai
01-Dec-08Monday
Mor: RATHOTSAVAM
Night: Aswa Vahanam
02-Dec-08
Tuesday
Mor: PANCHAMI THEERTHAVARI
Night: DhwajA avarOhaNam

Wednesday, November 5, 2008

Bhoodhath Azwar ThiruavatAra MahORsavam - THIRU KADALMALLAI

SrI:
SRI STHALASAYANA PERUMAL, THIRU KADALMALLAI
MAMALLA PURAM - Bhoodhath Azhwar Thiru AvatAra Sthalam
SarvadhAri - Bhoodhath Azhwar Thiru AvathAra MahOrsavam
DateDayUthsavam Details
07 - Nov- 08
FridayMorning:
7.30 A.M. - BhoodhatAzhwar Moolavar Thirumanjanam
9.00 A.M. - Azhwar MangaLAsAsanam to Sri Sthalasayana Perumal, Sri Nilamangai Thayar, Sri Andal, Sri Lakshmi Narasimhar, Sri Ramar Sannithi
11.30 A.M. - Azhwar purappAdu to Sri GnAna piran Sannithi (Thiru Valavendhai)
Azhwar MangaLAsAsanam to Sri Adhivaraha Perumal (Sri GnAna piran)
Azhwar Thiruveedhi Purappadu

After Noon:
Azhwar AlankAra Thirumanjanam with Sri Nilamagai thayar samEtha Sri Sthalasayana Swamy, Thiruk Kadalmallai

Evening:

Azhwar Thiruveedhi Purappadu with Sri Sthalasayana Swamy

Night:
SattRUmuRai, ghOsti, theertham, prasadam viniyOgam

Saturday, September 20, 2008

Tirumalai - Tirupathi Brahmotsavam

TIRUMALAI - SRI MALAIYAPPA (SRI VENKATESWARA) SWAMY
PURATTASI BRAHMOTSAVAM
DateDayUthsavam Details
30-Sep-08TuesdayMor: --
Eve: Mritsangrahanam
01-Oct-08
Wednes
Mor: DwajarohaNam
Eve: Periya Sesha Vahanam
02-Sep-08
Thursday
Mor: Chinna Sesha Vahanam
Eve: Hamsa Vahanam
03-Sep-08
Friday
Mor: Simha Vahanam
Eve: Mutthu Pandal Vahanam
04-Sep-08
Saturday
Mor: Kalpa Vriksha Vahanam
Eve: Sarva Bhoopala Vahanam
05-Sep-08
Sunday
Mor: MOHINI ALANKARAM
Eve: GARUDA SEVAI
06-Sep-08
Monday
Mor: Hanumantha Vahanam
Eve: Swarna Ratham, Gaja Vahanam
07-Sep-08
Tuesday
Mor: Surya Prabhai
Eve: Chandra Prabhai
08-Sep-08
Wednes
Mor: THIRU THER
Eve: Aswa Vahanam
09-Sep-08
Thursday
Mor: Chakra Snanam, THEERTHAVARI
Eve: DwajavarOhanam

Wednesday, September 10, 2008

Sri Vann Purushotthama Perumal - Thirunangur - Brahmotsavam

SRI VANN PURUSHOTTHAMA PERUMAL TEMPLE
THIRUNANGUR - SIKAZHI Tk.
BRAHMOTSAVA SCHEDULE
DateDayUthsavam Details
12-Sep-08FridayMor: --
Night: Anungnai, mruthsangrahaNam va:sthu sa:nthi
13-Sep-08Saturday
Mor: Dwaja:rOhaNam
Night: CHANDRA PRABHAI
14-Sep-08Sunday
Mor: Pallakku
Night: SIMMHA VAHANAM
15-Sep-08Monday
Mor: Pallakku
Night: SESHA VAHANAM
16-Sep-08Tuesday
Mor: Pallakku
Night: GARUDA SEVAI
17-Sep-08Wednes
Mor: HANUMANTHA VAHANAM
Night: HAMSA VAHANAM
18-Sep-08Thursday
Mor: Pallakku
Night: YANAI VAHANAM
19-Sep-08Friday
Mor: Pallakku
Eve: Soornothsavam
20-Sep-08Saturday
Mor: Yennai Tha:zhi Sevai
Eve: THIRUKALYANAM
Night: KUTHIRAI VAHANAM
21-Sep-08Sunday
Mor: THIRU THER
THEERTHAVARI: Thirup Paarkadal PushkariNi
22-Sep-08Monday
Night: Saptha:varNam, Dwadasaranam, Pushpayagam

Note: The above Brahmotsavam continues as a part of SAMPROKSHANAM
on 11th Sep 08.

Thursday, September 4, 2008

Ashtabandhana Mahasamprokshanam-Sri VaNpurushothama Perumal

SRI VANPURUSHOTTHAMA PERUMAL TEMPLE
THIRUNANGUR - SIRKAZHI (Tk)
ASHTABANDHANA MAHASAMPROKSHANAM
DateDayUthsavam Details
08-Sep-08MondayMor: --
Eve: 6.30 P.M - Bhagavath anugnai, mruthsangiragaNam, angura:rpaNam, va:stu sa:nthi, dhikbandhanam, aruLicheyal, ve:dha pa:ra:yaNam starts
09-Sep-08Tuesday
Mor: 6.30 A.M - RakshabandhaNam, shakthiya:karshaNam, ya:kasa:la pravEsam, pu:rNa:hu:thi, sa:TTrumarai
Eve: 6.00 P.M - Ya:kasa:lai - Iranda:m kalam, pu:rNa:hu:thi, sa:TTrumarai
10-Sep-08Wednes
Mor: 6.30 A.M - Ya:kasa:lai - Moonra:m kalam, pu:rNa:hu:thi, sa:TTrumarai
Eve: 6.00 P.M - Ya:kasa:lai - Na:nka:m kalam, Bimpasutthi thirumanjanam, pu:rNa:hu:thi, sa:TTrumarai
11-Sep-08Thursday
Mor:
5.30 A.M - Ya:kasa:lai - Intha:m kalam
6.00 A.M - Sri Kumudhavalli na:chiya:r samEtha Sri Thirumangai Azhwar reaching ya:kasa:lai (vijayam) from Thirunagari, MANGALA:SA:SANAM
7.30 A.M - Maha: pu:rNa:hu:thi, ya:thra dha:nam, Giraha pri:thi
8.00 A.M - MAHASAMPROKSHANAM
8.30 A.M - Mangala:sa:sanam, sa:TTrumarai
9.00 A.M - PUBLIC DARSHAN
Eve:
4.00 P.M -
Sri VaNpurushotthama Peruma:l, Sri Kumudhavalli na:chiya:r samEtha Sri Thirumangai Azhwa:r, Sri Manava:la ma:munigal PURAPADU
7.00 P.M - Sri Thirumangai Azhwa:r reaching Thirunagari

Note:
1)10-Days BrahmOtsavam starts after samprOkshanam. Brahmotsavam schedule would be posted separately.
2) All are requested to attend the Samprokshanam and have divine anubhavam of being with Thirumangai Azhwar during Mangalasasanam
3) From Sirkazhi, Townbus No-16 to reach Nangur, else get down at Annan Perumal koil stop on the way to Sirkazhi-Nagapattinam road and reach Nangur by Auto.

Sri Va:mana Jayanthi - Thirukovalur

SRI THIRUVIKRAMA SWAMY TEMPLE, THIRUKOVALUR
Vamana Jayanthi Celebrations
DateDayUthsavam Details
12-Sep-08Friday10.00 A.M: Thirumanjanam to Va:manar
12.00 Noon: Offering Prasadams, Sathumarai, Theertha Prasada Ghosti
05.00 P.M: VENNAI KAAPU (Lord Va:mana decorated with Butter)
06.00 P.M: SRAVANA DEEPAM - Litting of Ghee Lamps around the sanctum
06.30 P.M: Shasranama Archana

All Disciples and Devotees are INVITED to Thirukovalur get the blessings of Sri Pushpavalli thayar samEtha Sri Thiruvikrama Perumal & H.H.Srimath Emberumanar Jeeyar Swami.

Thursday, July 31, 2008

Sri Veera Nrusimha Swamy - Mangai Madam

SRI VEERA NRUSIMHA SWAMY - MANGAI MADAM
SARVAJITH BRAHMOTHSAVAM DETAILS
DateDayUthsavam Details
30-07-08Wednes
Mor:--
Eve: Anugnai, MruthsangrahaNam
31-07-08Thursday
Mor: 7.30-8.00 : DwajaarOhaNam
Eve: CHANDRA PRABHAI
01-08-08Friday
Mor: 10.00 : Thirumanjanam
Eve: Pinnai Vahanam
02-08-08Saturday
Mor: 10.00 : Thirumanjanam
Eve: SESHA Vahanam
03-08-08Sunday
Mor: 10.00 : Thirumanjanam
Eve: GARUDA SEVAI
04-08-08Monday
Mor: 10.00 : Thirumanjanam
Eve: Hanumantha Vahanam
05-08-08Tuesday
Mor: 10.00 : Thirumanjanam
Eve: Yaanai Vahanam
06-08-08Wednes
Mor:--
Eve: 5.00 : purappaadu, maalai maaTRuthal, THIRU KALYANAM
Night: PUSHPA PALLAKKU
07-08-08Thursday
Mor: 8.00 : VeNNai thaazhi purapaadu 10.00 : Thirumanjanam
Eve: Kuthirai Vahanam
08-08-08Friday
Mor: 09.00 - 09.30: THIRU THER
THEERTHAVARI - Sengamala Pushkarini
Thirumanjanam, SaaTRumurai

09-08-08Saturday
Eve: 5.00 PM : Pushpa yaagam, Dwaadhasa Aradhanam, SapthavaraNam
10-08-08Sunday
Eve: 5.00 PM: VidaayaaTRi thirumanjanam

For any details contact Archakar : Sri. R.Balaji, Cell:94438 72893

Tuesday, July 29, 2008

Sri Andal - Adi Pooram Celebrations - Sri Villiputtur

SRI RENGAMANNAR SAMETHA SRI NACHIYAR(ANDAL) THIRUKOIL
SRI VILLIPUTTUR - 626125, Virudu Nagar
Telephone no: 04563-260254
DateDayUthsavam Details
25-07-08
Friday
Mor: --
Eve: 6.30 - 8.00 P.M. - AngurArpaNam, Mrithsangrahanam
26-07-08Saturday
Mor: --
Eve: 6.30 P.M. - sEnai mudhalvar purappAdu
27-07-08Sunday

Mor: 10.30 - 11.30 A.M : Kanyalagnam - DwajArOhanam

Eve: Sri Andal & Sri Rangamannar sErthi in 16 Vandi chapparam
28-07-08Monday

Mor: 8.30 A.M : Sri Andal - Thanga pallakku : Sri Rangamannar - Thantha pallakku

Eve: Sri Andal - Chandra prabhai & Sri Rangamannar - Simha vAhanam
29-07-08Tuesday

Mor: 8.30 A.M : Sri Andal - Thanga pallakku : Sri Rangamannar - Thantha pallakku

Eve: Sri Andal - Thanga thOlukiniyan & Sri Rangamannar - Sri Hanumantha vAhanam
30-07-08Wednes

Mor: 8.30 A.M : Sri Andal - Thanga pallakku : Sri Rangamannar - Thantha pallakku

Eve: Sri Andal - sEsha vAhanam & Sri Rangamannar - Govardana Giri
31-07-08Thursday

Mor: 9.00 A.M : Sri PeriyAzhwar MangalAsAsanam to - Periyaperumal, Sri Sundararajan, ThiruvEnkatamudaiyan, Sri Thiruthangal appan & Sri Andal sametha Rangamannar at : Singammal Kuradu Mandapam

Eve: 5 GARUDA SEVAI
Sri Andal : Periya Anna vahanam
Sri PeriyAzhwar : Siriya Anna vahanam
Sri Rangamannar, Periyaperumal, Sri Sundararajan, ThiruvEnkatamudaiyan, Sri Thiruthangal Appan -- GARUDA VAHANAM
01-08-08Friday

Mor: 8.30 A.M : Sri Andal - Thanga pallakku : Sri Rangamannar - Thantha pallakku

Eve: Sri Andal - Kanaga thandiyal & Sri Rangamannar - yAnai vAhanam
02-08-08Saturday

Mor: 8.30 A.M : Sri Andal & Sri Rangamannar sErthi in - Rettai thOlukkiniyan


Eve: 8.00 -11.00 P.M. Sri Andal - SAYANA SEVAI &
Sri Rangamannar - Sayana thirukOlam in Sri Andal's thirumadi

Late Night: Sri Andal & Sri Rangamannar sErthi in Kannadi Chapparam
03-08-08Sunday

Mor: 8.30 A.M : Sri Andal - Thanga pallakku : Sri Rangamannar - Thantha pallakku

Eve: Sri Andal - Pushpa pallakku & Sri Rangamannar - Kuthirai vAhanam
04-08-08Monday

THIRU THER
Mor: 5.00 - 6.00 A.M : Kataka lagnam :: Purappadu in separate thOlukiniyan
9.15 A.M : Thiru thEr Vadam Pidithal
05-08-08Tuesday
Mor: --
Eve: Sri Andal - Purappadu in Rettai tholukkiniyan
Night: Sapthabaranam, Sri Vedhapiran Bhattar "Puranam" vaasithal
Serthi purappadu in 'Rettai thOlukkiniyan'
06-08-08Wednes
Mor: Purappadu in 'Erattai thOlukkiniyan' to 'TheerthavAri mandapam' at Vazhaikula theru
Eve: 6.00 P.M : Moolasthanam arrival
07-08-08Thursday
Mor: Uthsava Shanthi at 'Vidayathu mandapam'
Eve: 5.00 P.M : Pushpayagam to Dhivyadampathis : Sri Andal & Sri Rangamannar

Wednesday, July 23, 2008

Pavithra Uthsavam - Thiru Pulingudi, Varagunamangai, Vanjikalam

Pavithra Uthsavam By Kaarimaaran Kalai Kaapagam (www.kaarimaaran.com)
Sl No
DateDivyadesam
1
23-07-2008 To
25-07-2008
Varagunamangai (Naththam)
2
26-07-2008 To
28-07-2008
Thiru PuLingudi
3
26-07-2008 To
28-07-2008
Thiru Vanjikalam - Kerala (KulasEkara Azhwar ThiruavathAra Sthalam)

Wednesday, July 16, 2008

Vaikunta Vinnagaram - Aadi Brahmotsavam

Sri Vaikuntha Natha Perumal, Thiru Vaikuntha Vinnagaram
THIRU NANGUR - SIRKAZHI (Tk)
SarvadhAri Aadi BrahmOtsavam
DateDayUthsavam Details
25-July-08
to
02-Aug-08

AfterNoon: Thirumanjanam
Night: Purappadu, SaaTRumuRai
03-Aug-08
Sunday
Mor: TheerthavAri, AlankAra thirumanjanam, SaaTRumuRai
Night: Purappadu :: Sri Devi, Bhoomi devi, Neela Devi and Sri Vaikuntha Nathar in yEka Simhasanam

VISIT http://thiruvaikuntavinnagaram.blogspot.com

Thursday, July 3, 2008

Thiruvahindrapuram Sri Manavala mamunigal sannithi - Maha Samprokshanam


THIRUVAHINDRAPURAM SRIMAN MANAVALA MAAMUNIGAL SANNITHI
MAHA SAMPROKSHANAM
DateDayUthsavam Details
11-Jul-08
Friday
Eve: 6.00 P.M : bhagavat bhAgavatha anug~nai - mruthsangrahaNam angurArpaNam - chathurvEdha, prabandha, itihaasa krantha, chathushtaya paaraayanangaL vaasthu saanthi - hOmam - thikbandhanam - saaTRumuRai
12-Jul-08
Saturday

Mor: 8.00 P.M :
rakshA bhandanam - yaagasaalai pravEsam - kumbasthAnam
12.00 Noon: dwaara thOraNa kumbamandala poojai, muthal kaala hOmam - pUrNaahUthi - saaTRumuRai

Eve: 7.00 P.M :
irandaam kaalam - nUthana rajagOpura saayaathi vaasam - chathusthaana pooja hOmam - pUrNaahUthi - saaTRumuRai
13-Jul-08
Sunday

Mor: 8.00 P.M :
kumba chathusthaana poojai karmaanga snabana alankAra thirumanjanam (108 kalasam) hOmam - pUrNaahUthi - saaTRumuRai

Eve: 3.00 P.M : "Viswath sathas" By:
Sri U.Ve. E.S. Bhoovaraahachariar swami - Sri Vachana BhUshaNam
Sri U.Ve. T.E. Sampath Kumarachariar swami - Acharya Hrudayam
Sri U.Ve. M.A.Venkata Krishnan Swami - Upadesa Rathina Maalai
Sri U.Ve. K.B. Devarajan swami -Mumukshup padi
Sri U.Ve. A.V. Rangachariar swami - Thiruvaaimozhi Noottrandhathi
Sri U.Ve. Parasara Badri Narayana Battar swami -Thatvathrayam
Sri U.Ve. ThirukkOttiyur Madhavan swami - Aarthi Prapandam
Sri U.Ve. T.A. Sri Nidhi swami -Yathiraaja Vimsathi
Sri U.Ve. P.B. Raja Hamsam swami -PeriyAzhwar Thirumozhi vyakyaanam
14-Jul-08
Monday

Mor: 7.00 A.M : subra patham - Homam pUrNahUthi
9.00 A.M : yaathrAdhaanam, gruhapreethi, kumbam purappAdu
10.26 A.M : nuthana raajagOpuram, vimanam, maha samprOkshaNam
12.00 : periya thirupaavaadai, saaTRumuRai, theertham, ghOsti, public darshan
Night: 8.00 P.M: Sri Manavaala MamunigaL - Sesha Vahanam purappaadu

Wednesday, June 11, 2008

Sri TheLLiya Singar Swamy BrahmOtsavam - ThiruvallikENi

SRI THELLIYA SINGAR SWAMY - THIRUVALLIKENI
SARVADHARI BRAHMOTSAVAM SCHEDULE
DateDayUthsavam Details
13-June-08Friday
Mor (6.00 AM): --
Eve (8.00 PM) : AnkurarpaNam
14-June-08Saturday
Mor (6.00 AM): Dvajaa Rohanam : Dharmathi Peetam
Eve (8.00 PM) : Punnaimara vAhanam
15-June-08Sunday
Mor (6.00 AM): Sesha Vahanam
Eve (8.00 PM) : Simha Vahanam
16-June-08Monday
Mor (6.00 AM): GARUDA SEVAI
Eve (8.00 PM) : Hamsa Vahanam
17-June-08Tuesday
Mor (6.00 AM): Surya Prabhai
Eve (8.00 PM) : Chandra Prabhai
18-June-08Wednes
Mor (6.00 AM): NAchiyar ThirukkOlam
Eve (8.00 PM) : Yoga Nrusimhar: Hanumantha vAhanam
19-June-08Thursday
Mor (6.00 AM): chUrNAbhishekam : Thanga Chapparam : EkAnta Sevai
Eve (8.00 PM) : Gaja Vahanam
20-June-08Friday
Mor (6.00 AM): RathOtsavam
Eve (8.00 PM) : Thotta Thirumanjanam
21-June-08Saturday
Mor (6.00 AM): Pallakku
Eve (8.00 PM) : Aswa Vahanam
22-June-08Sunday
Mor (6.00 AM): AaLum Pallakku : TheerthavAri
Eve (8.00 PM) : PuNyakOti Vimanam : Avarohanam
23-June-08Monday
Mor (6.00 AM): Dwadasa Aradhanam
Eve (8.00 PM) : ThiruvAimozhi Sattrumurai : SiRiya Thiruthther

Sunday, June 1, 2008

Sri Padaladri Narasimha Swamy, Singaperumal Koil

SRI PADALADRI NRUSIMHA SWAMY, SINGAPERUMAL KOIL
Sarvadaari Vaikasi Brahmotsavam Schedule
DateDayUthsavam Details
05-Jun-08ThursMor: --
Eve: AngurarpaNam, Senai Mudalvar purappadu
06-Jun-08Friday
Mor: DwajArOhaNam - PuNyakOti Vimanam
Eve: Simha Vahanam
07-Jun-08Saturday
Mor: Surya Prabhai
Eve: Hamsa Vahanam
08-Jun-08Sunday
Mor: GARUDA SEVAI
Eve: Hanumantha Vahanam
09-Jun-08Monday
Mor: Sesha Vahanam, Ekaanta Sevai : Vishesa Thirumanjanam
Eve: Chandra Prabhai
10-Jun-08Tuesday
Mor: Naachiyaar ThirukOlam
Eve: YaaLi Vahanam
11-Jun-08Wednes
Mor: ChoorNabishekam
Eve: Yaanai Vahanam
12-Jun-08Thurs
Mor: THIRU THER
Eve: VishEsa Thirumanjanam
Night: Perumal Purapaadu upto Hanuman Sannithi
13-Jun-08Friday
Mor: Pallakku
Eve: Kuthirai Vahanam
14-Jun-08Saturday
Mor: TheerthavAri : Pallakku : Thirumanjanam
Eve: Pushpa Pallakku
15-Jun-08Sunday
Mor: Dwadasa Araadhanam : Thirumanjanam
Eve: Thanga thOLukiniyaan
16-Jun-08
To
20-Jun-08
Monday
To
Friday

VidayaaTRi Uthsavam


Wednesday, May 14, 2008

Sorry for the Inconvenience

SrI:
Dear Sri VaishNavAs: adiyEn namaskarams::
Due to long illness from April 20th onwards, adiyEn couldn't able to update the raamadhuthan about the recent BrahmOtsavams and pictures. Still it would take 15-20 days to recover completely. Adiyen prays to divyadampathis to recover from this soon and to serve them. Kindly bear with adiyEn for not updating the blog for long time.......

Tuesday, April 15, 2008

Thirukadalmallai Chithirai Brahmotsavam

Sri BhoothayOginE nama:
SRI NILAMANGAI THAYAR Sametha SRI STHALASAYANA PERUMAL TEMPLE
THIRUK KADALMALLAI (Mamallapuram)
Chithirai BrahmOtsavam Details
DateDayUthsavam Details
13-Apr-08SundayMor: --
Night: AngurArpaNam :: sEnai muthalvar purappAdu
14-Apr-08Monday
Mor: DwajArOhaNam: purappAdu
Night: MangaLagiri
15-Apr-08Tuesday
Mor: yALi vAhanam
Night: Simmha Vahanam
16-Apr-08Wednes
Mor: Surya Prabhai
Night: Hanumantha Vahanam
17-Apr-08Thursday
Mor: Sesha Vahanam
Night: Hamsa Vahanam
18-Apr-08Friday
Mor: Pallakku - NAACHIYAAR THIRUKOLAM
Night: GARUDA SEVAI
19-Apr-08Saturday
Mor: Vasantha Thirumanjanam : ChoorNAbishekam
Night: Yanai Vahanam
20-Apr-08Sunday
Mor: 6.00 - 7.30 AM : THIRU THER
Night: Kedayam purappadu
21-Apr-08Monday
Mor: Pallakku : purappAdu to KokkilamEdu village
Night: Kuthirai Vahanam
22-Apr-08Tuesday
Mor: TheerthavAri at Pundareega PushkariNi
Night: Chandra Prabhai
23-Apr-08Wednes
Afternoon: Dwadhasa aradhanam, pushpa yagam
Night: purappadu
24-Apr-08Thursday
Eve: VidayaatRi : Thirumanjanam


Daily Dhadheeyaradhanai at Ramanuja Kootam: For further details please contact 98843 64947

Tuesday, April 8, 2008

Azhwar Thirunagari Chithirai Uthsavam

Swamy NamAzhwar ThiruvadigalE Saranam:
Sri Polinthu Ninra Piran & Swami Nammazhwar :: AZHWAR THIRUNAGARI
CHITHIRAI UTHSAVAM SCHEDULE
DateDayUthsavam Details
07-Apr-08MondayThirumuLai chAtru
08-Apr-08Tuesday
Senai mudaliyar thiruveedhi purappAdu
09-Apr-08Wednes
Mor: 10.00 - 11.00 A.M. DwajArOhaNam thirumanjanam prabandha seva kalam ghOsti at kaNNAdi mandapam
Eve: --
Night: Sri Polindhu Ninra Piran - Parangi nArkALi
10-Apr-08Thursday
Mor: Thanga thOLukiniyan-maadaveethi purappadu thirumanjanam ghOsti at kaNNAdi mandapam
Eve: --
Night: Sri Polindhu Ninra Piran - Simma Vahanam
11-Apr-08Friday
Mor: Thanga thOLukiniyan-maadaveethi purappadu thirumanjanam ghOsti at kaNNAdi mandapam
Eve: --
Night: Sri Polindhu Ninra Piran - Hanumantha Vahanam
12-Apr-08Saturday
Mor: Thanga thOLukiniyan- maadaveethi purappadu-vadakku ratha veethi thirumanjanam prabandha sevaakala ghOsti at Vanamamalai Mutt
Eve: --
Night: Sri Polindhu Ninra Piran - Sesha Vahanam: EmperumAnAr ethir sEvai
13-Apr-08Sunday
Mor: Thanga thOLukiniyan-maadaveethi purappadu thirumanjanam ghOsti at kaNNAdi mandapam
Eve: --
Night: Sri Polindhu Ninra Piran - GARUDA Vahanam
Swami NammAzhwar - Hamsa Vahanam
14-Apr-08Monday
Mor: Thandiyal - thiru maadaveethi purappadu thirumanjanam ghOsti at Sri ParAnkusa mandapam
Eve: --
Night: Sri Polindhu Ninra Piran - Yanai Vahanam
15-Apr-08Tuesday
Mor: Thanga thOLukiniyan - thiru maadaveethi purappadu thirumanjanam ghOsti at Sri Udayavar Sannidhi
Eve: Manjal neer vilayaattu
Night: Sri Polindhu Ninra Piran - Indira Vahanam
16-Apr-08Wednes
Mor: Thanga thOLukiniyan - thiru maadaveethi purappadu thirumanjanam ghOsti at Sri Udayavar Sannidhi
Eve: --
Night: Sri Polindhu Ninra Piran - Kuthirai Vahanam
8.00 - 9.00 PM : thiru thEr katAksham
17-Apr-08Thursday
Mor: 8.00 - 9.00 AM : Arrival to thiru thEr
Eve: --
Night: Sri Polindhu Ninra Piran - Punnai mara Vahanam
18-Apr-08Friday
Mor: Pallakku - thiru maadaveethi purappadu Panguni Uthiram mikkavAdhi piran theerthavAri Udayavar Sannidhi - ThirumaN kaappu atchadai AsivAdham. Prabandha sevaa kaalam sAtrumurai
Eve: --
Night: Sri Polindhu Ninra Piran with ubaya nAchimars - Sapthaa varaNam
Swamy Nammazhwar
19-Apr-08Saturday
Mor: Vidayatru Uthsavam - thirumanjanam ghOsti
Eve: Sri Polindhu Ninra Piran - thanga thOlukiniyan

Courtesy: Sriman Sampath Ramanuja Dasan :: www.kaarimaaran.com

Monday, March 24, 2008

Thiruk Kurungudi Brahmotsavam

"SanginOdum nEmiyOdum, thAmarik kaNgaLOdum
senganivaai onRinOdum selginRathu en nenjamE!"
Sri Kurunga Nayaki Sametha Sri Sundara Paripoornan (a) Sri Vaishnava Nambi
Thiruk Kurungudi
Panguni BrahmOtsavam Schedule
DateDayUthsavam Details
22-03-08SaturdayMor: DwajArOhaNam
Eve: Purappadu in Simhasanam
Night: --
23-03-08Sunday
Mor: Thiruveedhi purappadu and Ezhuntharulal to Sri Perarulala Ramanuja Jeeyar Mutt :: Thirumanjanam & Ghosti
Eve: Simha Vahanam
Night: --
24-03-08Monday
Mor: Thiruveedhi purappadu and Ezhuntharulal to "Mattaiyadi Mandapam" :: Thirumanjanam & Ghosti
Eve: Hanumantha Vahanam
Night: --
25-03-08Tuesday
Mor: Thiruveedhi purappadu and Ezhuntharulal to "Mattaiyadi Mandapam" :: Thirumanjanam & Ghosti
Eve: Sesha Vahanam
Night: --
26-03-08Wednes
Mor: Thiruveedhi purappadu and Ezhuntharulal to "Mattaiyadi Mandapam" :: Thirumanjanam to Sri Vaishnava Nambi, Veetrirunda Nambi, Pallikonda Nambi, Thiruparkadal Nambi, MalaimEl Nambi & Ghosti
Eve: --
Night: 11.30 p.m : PANCHA GARUDA SEVAI
27-03-08Thursday
6.00 a.m.: Granting of Moksham to siddhars and Devas facing west before the Mahendragiri hills in Garuda vahanam.
12.00 Noon: All the 5 Perumals reach temple premises.
6.00 p.m.: Thiruveedhi Purappadu in Pallaku - thandiyal
9.00 p.m.: Thirumanjanam & Goshti
11.00 p.m.: Gaja Vahanam
28-03-08Friday
Mor: Thiruveedhi purappadu in Muthangai Sevai :: Thirumanjanam & Ghosti
Eve: Thiruveedhi Purappadu in Indira Vimanam
Night: 11.00 p.m : Pushpa Pallakku
29-03-08Saturday
Mor: Perumal ezhuntharulal to Thiruparkadal Nambi temple :: Thirumanjanam & Ghosti
Eve: Kuthirai Vahanam
30-03-08Sunday
Mor: Pranaya Kalagam Utsavam. Thirumanjanam and Goshti.
Eve: Chandra Prabhai
Night: Thiru thEr katAksham
31-03-08Monday
Mor: THIRU THER. Thirumanjanam and Goshti.
Eve: Veedhi Purappadu - Ther thadam kandu-arulal
01-04-08
Tuesday
Mor: Theertha vari. Ezhuntharulal to Nambiyaru - tributary of Tamiraparani.
Eve: Sapthavarnam. Vetti vEr chapparam

Daily dhatheeyaaraadhanai at:
Sri Venugopal Ramanuja Kootam,

South Mada Street, Thiruk Kurungudi - 627 115
Contact Person: Sriman P.Ramanatha Ramanuja dasan mobile: 9952276040
Coutesy: Narayanan T

Thiruninravur Brahmotsavam

Sri Bhakthavatsala Perumal, Thiru Ninravoor
Panguni BrahmOtsavam Schedule
DateDayUthsavam Details
24-03-08MondayMor: 5.30 - 6.30 a.m.: DwajArOhaNam; Thanga Kedayam
Night: 8.00 p.m.: Simha Vahanam
25-03-08
Tuesday
Mor: 7.00 a.m.: Hamsa Vahanam
Night: 8.00 p.m.: Surya Prabhai
26-03-08Wednes
Mor: 5.30 a.m.: THANGA GARUDA SEVAI
Night: 8.00 p.m.: Hanumantha Vahanam
27-03-08Thursday
Mor: 7.00 a.m.: Sesha Vahanam
Eve: 3.00 p.m.: Moolavar Thirumanjanam
Night: 8.00 p.m.: Chandra Prabhai, Muthangi Sevai
28-03-08Friday
Mor: 6.00 a.m.: Naachiyaar Thirukolam
Night: 7.00 p.m.: Yali Vahanam
29-03-08Saturday
Mor: 10.00 a.m.: Thirumanjanam, ChoorNabishekam
Eve: 4.00 p.m.: Venugopalan Thirukolam, Thanga Kedayam
Night: 7.00 p.m.: Yanai Vahanam
30-03-08
Sunday
Mor: 5.30 - 6.00 a.m.: Thiru THER
Night: 8.00 p.m.: Perumal Thirumanjanam at Pedda Jeeyar Mutt
Midnight: 12.00 : Thanga Kedayam
31-03-08Monday
Mor: 8.00 a.m.: VeNNai thAzhi thirukOlam
Eve: 3.00 p.m.: Thotti Thirumanjanam
Night: 7.00 p.m.: Kuthirai Vahanam
01-04-08
Tuesday
Mor: 7.00 a.m.: Mattaiyadi Uthsavam : Pallakku
11.00 a.m :: TheerthavAri
Night: 9.00 p.m.: PunyakOti Vimanam
11.00 p.m: Thirumozhi Sattrumurai
02-04-08Wednes
Mor: ---
Eve: 5.00 p.m.: Thirumanjanam
Night: 8.00 p.m.: Pushpayaga Uthsavam
10.00 p.m : Vetti vEr Chapparam
03-04-08Thursday
Mor: ---
Eve: 5.00 p.m.: Perumal Thirumanjanam
04-04-08Friday
Mor: ---
Eve: 5.00 p.m.: Perumal Thirumanjanam
05-04-08Saturday
Eve: 5.00 p.m.: Thirumanjanam
Night: 8.00 p.m.: Pushpa Pallakku

On All Days of Utsavam, Daily 3.00 p.m - thirumanjanam ; 6.30 p.m - Unjal Sevai
Thadheeyaaradhanam on all days during morning & evening at :
Pedda Jeeyar Mutt, South Mada Street, Thiru Ninravoor

Courtesy: Sriman Sriraman, Chennai

Friday, March 14, 2008

Vedupari Uthsavam - Thiruvaali Thirunagari

SRI VAYALAALI MANAVAALAN THIRUKALYANAM
&
THIRUMANGAI MANNAN VEDUPARI UTHSAVAM
Thiruvaali - Thirunagari
DateDayUthsavam Details
12-03-2008WednesDay:
Night: AngurArpaNam
13-03-2008Thursday
Mor: 7.30 - 8.00 A.M. : DwajArOhaNam
Night: Surya Prabhai - Sri Perumal
Thanga MagaLagiri - Thirumangai Azhwar
14-03-2008Friday
Mor: Sri Perumal, Thirumangai Azhwar purappadu in Pallakku
Night: Simha Vahanam - Sri Perumal
Thanga MagaLagiri - Thirumangai Azhwar
15-03-2008Saturday
Mor: Sri Perumal, Thirumangai Azhwar purappadu in Pallakku
Night: Sesha Vahanam - Sri Perumal
Hamsa Vahanam - Thirumangai Azhwar
16-03-2008Sunday
Mor: Sri Perumal, Thirumangai Azhwar purappadu in Pallakku
Night: GARUDA SEVAI - Sri Perumal
Surya Prabhai - Thirumangai Azhwar
17-03-2008Monday
Mor: Sri Perumal, Thirumangai Azhwar purappadu in Pallakku to Thiruvaali
Eve: Return to Thirunagari
Night: Hanumantha Vahanam - Sri Perumal
Thanga MagaLagiri - Thirumangai Azhwar
18-03-2008Tuesday
Mor: Sri Perumal, Thirumangai Azhwar purappadu in Pallakku
Night: Yaanai Vahanam - Sri Perumal
Thanga MagaLagiri - Thirumangai Azhwar
Maalai maaTRuthal at Thayaar sannidhi
19-03-2008Wednes
Mor: Selvar purappadu in Pallakku
Eve: 5.00 P.M. :: SurnOthsavam Sri Perumal, Thirumangai Azhwar MangaLagiri purapaadu
Night: Second purappadu upto Sri Udayavar Sannithi
20-03-2008Thursday
Mor: Sri Perumal purappadu to THIRUVAALI
THIRUKALYANAM at THIRUVAALI
Night: 12.00 Midnight: Manthirigal thoothu (Sending Ministers as Ambassadors by Azhwar)
THIRUMANGAI AZHWAR as a KING (Mannan) riding on ADALMA : Kuthirai Vahanam
Night 1.00 P.M.:: THIRU VEDUPARI at Vedhararaja puram

21-03-2008Friday
Mor: 7.30 A.M. RatharOhaNam, THIRU THER
Night: Theerthavaari, SaaTrumuRai
22-03-2008Saturday
Mor: SapthavaraNam
Night: Sri Perumal , Azhwar purappadu
23-03-2008Sunday
Mor: VidaiyaaTRi
Night: Sri Perumal , Azhwar purappadu
24-03-2008Monday
Mor: VidaiyaaTRi
Night: Sri Perumal , Azhwar purappadu

Courtesy: Sriman D.Balasundaram, CBE