Friday, September 3, 2010

Thiru-k-kaNNamangai Samprokshanam

Sri Bhaktavatsala Perumal - Thiru-k-kaNNamangai
ASTABANDHANA MAHA SAMPROKSHANAM DETAILS
DateDayUthsavam Details
08-09-10WednesEve 6.00: Bhagavath praarthanai, puNyAha vacanam, mruthsangrahaNam, angurArpaNam
09-09-10Thursday
Mor 8.00: Vaasthu santhi, Sri Perumal thirumanjanam
Eve 4.00: PraarthaNai, Maha sankalpam, Vedha Divya prapandha Itihaasam pArAyanam, KumbAradhanam, yaaka salai pravEsam
Night 9.00: SaathumuRai kAlam - 1
10-09-10Friday
Mor 7.00: PuNyaaka vAchanam, Kaala sandhi, Homam Maha saanthi
Mor 11.30: Homam, pUrNahUthi, Aradhanam
SaathumuRai kAlam - 2
Eve 4.00: Maha saanthi homam puNyaakam
Night 9.00: pUrNAhuthi, SaathumuRai kAlam - 3
11-09-10Saturday
Mor 8.00: Kaala sandhi Maha saanthi Homam Nithya Homam pUrNahuti ArAdhanam
Mor 11.30: SaathumuRai kAlam - 4
Eve 4.00: sarva dEva ArAdhanam, VimaangaL kaNthirappu,
Night 9.00: pUrNAhuthi, SaathumuRai kAlam - 5, astabandhanam saatruthal
12-09-10Sunday
Mor 5.00: Aradhanam, Homam pUrNahuti SaathumuRai kAlam - 6
Mor 09.30: yaathra dhanam, gruha preeti, SARVA VIMANA SAMPROKSHANAM
Mor 10.30: PERUMAL SAMPROKSHANAM ARADHANAM BRAHMA GOSHAM SATHUMURAI
Night 9.00: GARUDA SEVAI

Monday, May 24, 2010

Nathan Koil Vikruthi Brahmotsavam

Sri JagannAtha Perumal, Thiru Nandhipura Vinnagaram
NATHAN KOIL(Kumbakonam) - BrahmOtsava Schedule
27-May-2010 to 05-Jun-2010
DateDayUthsavam Details
27-05-2010ThursdayEve: 4.00 - 6.30 PM : Bhagavat Anun~gnai, MruthsangrahaNam, Senai mudhalvar purappAdu
28-05-2010Friday
Mor: 8.00 - 9.00 AM : DwajArOhaNam
Eve: Chandraprabhai Vahanam
29-05-2010Saturday
Eve: Hamsa Vahanam
30-05-2010Sunday
Eve: Sesha Vahanam
31-05-2010Monday
Eve: GARUDA SEVAI
01-06-2010Tuesday
Eve: Yaanai Vahanam
02-06-2010Wednes
Eve: ThirukalyAna Uthsavam
03-06-2010Thursday
Eve: Kuthirai Vahanam
04-06-2010Friday
Mor: 10.30 AM - Thiru ther, TheerthavAri at Nandhi PushkariNi
05-06-2010Saturday
Mor: 8.00 AM - Thirumanjanam, SapthAvarNa purappAdu
Eve: Pushpa yaagam

Thursday, April 15, 2010

Thiru Kadalmallai Chitthirai Brahmotsavam

Sri BhoothayOginE nama:
SRI NILAMANGAI THAYAR Sametha SRI STHALASAYANA PERUMAL TEMPLE
THIRUK KADALMALLAI (Mamallapuram)
Chithirai BrahmOtsavam Details [20-April-2010 t0 30-April-2010]
DateDayUthsavam Details
20-Apr-10TuesdayMor: --
Night: AngurArpaNam :: sEnai muthalvar purappAdu
21-Apr-10Wednes
Mor: 05.00 to 05.40 A.M.: DwajArOhaNam: purappAdu
Night: MangaLagiri
22-Apr-10Thursday
Mor: yALi vAhanam
Night: Simmha Vahanam
23-Apr-10Friday
Mor: Surya Prabhai
Night: Hanumantha Vahanam
24-Apr-10Saturday
Mor: Sesha Vahanam
Night: Hamsa Vahanam
25-Apr-10Sunday
Mor: Pallakku - NAACHIYAAR THIRUKOLAM
Night: GARUDA SEVAI
26-Apr-10Monday
Mor: Vasantha Thirumanjanam : ChoorNAbishekam
Night: Yanai Vahanam
27-Apr-10Tuesday
Mor: 6.00 - 7.00 AM : THIRU THER
Night: Kedayam purappadu
28-Apr-10Wednes
Mor: Pallakku : purappAdu to KokkilamEdu village
Night: Kuthirai Vahanam
29-Apr-10Thursday
Mor: TheerthavAri at Pundareega PushkariNi
Night: Chandra Prabhai
30-Apr-10Friday
Afternoon: Dwadhasa aradhanam, pushpa yagam
Night: purappadu
01-May-10Saturday
Eve: VidayaatRi : Thirumanjanam


Daily Dhadheeyaradhanai at Ramanuja Kootam: For further details please contact 98843 649479(Senthil)

Saturday, April 3, 2010

Thiruninravur Brahmotsavam

Sri Bhakthavatsala Perumal, Thiru Ninravoor
Virodhi Panguni BrahmOtsavam Schedule
DateDayUthsavam Details
31-03-10WednesMor: 6.00 - 7.00 a.m.: DwajArOhaNam; Thanga Kedayam
Night: 8.00 p.m.: Simha Vahanam
01-04-10
Thursday
Mor: 7.00 a.m.: Hamsa Vahanam
Night: 8.00 p.m.: Surya Prabhai
02-04-10Friday
Mor: 5.30 a.m.: THANGA GARUDA SEVAI
MOOLAVAR PUSHPANGI SEVAI
Night: 8.00 p.m.: Hanumantha Vahanam
03-04-10Saturday
Mor: 7.00 a.m.: Sesha Vahanam
Eve: 3.00 p.m.: Moolavar Thirumanjanam
Night: 8.00 p.m.: Chandra Prabhai, Muthangi Sevai
04-04-10Sunday
Mor: 6.00 a.m.: Naachiyaar Thirukolam
Night: 7.00 p.m.: Yali Vahanam
05-04-10Monday
Mor: 10.00 a.m.: Thirumanjanam, ChoorNabishekam
Eve: 4.00 p.m.: Venugopalan Thirukolam, Thanga Kedayam
Night: 7.00 p.m.: Yanai Vahanam
06-04-10Tuesday
Mor: 6.00 - 6.30 a.m.: Thiru THER
Night: 8.00 p.m.: Perumal Thirumanjanam at Pedda Jeeyar Mutt
Midnight: 12.00 : Thanga Kedayam, Moolavar Mutthangi Sevai
07-04-10Wednes
Mor: 8.00 a.m.: VeNNai thAzhi thirukOlam
Eve: 3.00 p.m.: Thotti Thirumanjanam
Night: 7.00 p.m.: Kuthirai Vahanam
08-04-10Thursday
Mor: 7.00 a.m.: Mattaiyadi Uthsavam : Pallakku
11.00 a.m :: TheerthavAri
Night: 9.00 p.m.: PunyakOti Vimanam
11.00 p.m: Thirumozhi Sattrumurai
09-04-10Friday
Mor: ---
Eve: 6.00 p.m.: Thirumanjanam
Night: 10.00 p.m : Vetti vEr Chapparam, sapthAvarNam
12.00 Midnight : Dwaja avarOhaNam
10-04-10Saturday
Mor: ---
Eve: 5.00 p.m.: Perumal Thirumanjanam
11-04-10Sunday
Mor: ---
Eve: 5.00 p.m.: Perumal Thirumanjanam
12-04-10Monday
Eve: 5.00 p.m.: Thirumanjanam
Night: 8.00 p.m.: Pushpa Pallakku

On All Days of Utsavam, Daily 3.00 p.m - thirumanjanam ; 6.30 p.m - Unjal Sevai

Wednesday, March 24, 2010

Thiru Kovalur Brahmotsavam

Sri Thiru Vikrama Swamy (Sri DehaLIsa Perumal) Temple, Thiruk Kovalur
VirOdhi Panguni BrahmOtsavam Details - 2010
DateDayUthsavam Details
20-03-2010Saturday
Mor: -
Eve: AnagurArpaNam, Bhagavath Anungnai, vEdha divya prabandham and hOmam start
21-03-2010Sunday
Mor: DwajArOhanam : ThOLukkiniyaan
Eve: 6.00 P.M - Unjal Sevai
Night: 8.00 P.M - Hamsa Vahanam
22-03-2010Monday
Mor: YaaLi Vahanam
12.00 Noon: Thirumanjanam
Eve: 6.00 P.M - Unjal Sevai
Night: 8.00 P.M - Simha Vahanam
23-03-2010Tuesday
Mor: Thanga pallakku
01.00 P.M: Thirumanjanam
Eve: 6.00 P.M - Unjal Sevai
Night: 8.00 P.M - Hanumanth Vahanam
24-03-2010Wednes
Mor: Muththu Pandal Vahanam
12.00 Noon: Thirumanjanam
Eve: 6.00 P.M - Unjal Sevai
Night: 8.00 P.M - Sesha Vahanam
25-03-2010Thursday
Mor: Thanga Pallakku : Naachiyaar ThirukOlam
12.00 Noon: Thirumanjanam
Eve: 6.00 P.M - Unjal Sevai
Night: 9.00 P.M - GARUDA SEVAI
26-03-2010Friday
Mor: 10.00 AM :: Thirumanjanam
Eve: 4.00 P.M : SurNOthsavam
5.00 P.M. - Unjal Sevai 6.00 P.M - Chandra Prabhai
Night: 10.00 P.M. - Yanai
Vahanam
27-03-2010Saturday
Mor: 8.00 A.m. - Maalai maaTRal at thayar sannithi ::
10 A.M. -
Thanga Pallakku
01.00 P.M: Thirumanjanam
Eve: 4.00 P.M. - Thiruk KalyaNam
Night: 10.00 P.M. - Muththu Pallakku
28-03-2010Sunday
Mor: Thanga Pallakku
12.00 Noon: Thirumanjanam
Eve: 6.00 P.M - Unjal Sevai
Night: 9.00 P.M. - Kuthirai Vahanam
VedupaRi Uthsavam
29-03-2010Monday
Mor: 7.30 - 7.45 A.M. - Thiru thEr
Eve: 6.00 P.M. : Thirumanjanam, Theerthavari
Night: AvarOhaNam
30-03-2010Tuesday
Mor: 8.00 A.M.: Thanga pallaku :: 11.00 A.M.: Mattaiyadi Uthsavam
Eve: 3.00 P.M.: Sathakalasa thirumanjanam 6.00 P.M.: Dwadasa ArAdhanam
Night: 9.00 P.M.: Indra Vimanam - SapthabaraNam
31-03-2010Wednes
Mor: VidaayATri
Eve: Theppa Uthsavam - 8.00 P.M.
Sri Devi, Bhu devi sametha Sri DehaLIsa Perumal
01-04-2010Thursday
Mor: VidaayATri
Eve: Theppa Uthsavam - 8.00 P.M.
Sri Seetha Lakshamana Hanumanth Sametha Sri Ramapiran
02-04-2010Friday
Mor: VidaayATri
Eve: Theppa Uthsavam - 8.00 P.M.
Sri Rukmini Sathyabama Sametha Sri Venugopala Swamy

Courtesy: http://www.thirukovalur.org/

Wednesday, March 3, 2010

Thiru-k-kurungudi Brahmotsavam

"SanginOdum nEmiyOdum, thAmarik kaNgaLOdum
senganivaai onRinOdum selginRathu en nenjamE!"
Sri Kurunga Nayaki Sametha Sri Sundara Paripoornan (a) Sri Vaishnava Nambi
Thiruk Kurungudi
VirOdhi Year 2010 Panguni BrahmOtsavam Schedule
DateDayUthsavam Details
29-03-10MondayMor: DwajArOhaNam
Eve: Purappadu in Parangi Naarkaali
Night: --
30-03-10Tuesday
Mor: Thiruveedhi purappadu and Ezhuntharulal to Sri Perarulala Ramanuja Jeeyar Mutt :: Thirumanjanam & Ghosti
Eve: Simha Vahanam
Night: --
31-03-10Wednesday
Mor: Thiruveedhi purappadu and Ezhuntharulal to "Mattaiyadi Mandapam" :: Thirumanjanam & Ghosti
Eve: Hanumantha Vahanam
Night: --
01-04-10Thursday
Mor: Thiruveedhi purappadu and Ezhuntharulal to "Mattaiyadi Mandapam" :: Thirumanjanam & Ghosti
Eve: Sesha Vahanam
Night: --
02-04-10Friday
Mor: Thiruveedhi purappadu and Ezhuntharulal to "Mattaiyadi Mandapam" :: Thirumanjanam to Sri Vaishnava Nambi, Veetrirunda Nambi, Pallikonda Nambi, Thiruparkadal Nambi, MalaimEl Nambi & Ghosti
Eve: --
Night: 11.30 p.m : PANCHA GARUDA SEVAI
03-04-10Saturday
6.00 a.m.: Granting of Moksham to siddhars and Devas facing west before the Mahendragiri hills in Garuda vahanam.
12.00 Noon: All the 5 Perumals reach temple premises.
6.00 p.m.: Thiruveedhi Purappadu in Pallaku - thandiyal
9.00 p.m.: Thirumanjanam & Goshti
11.00 p.m.: Gaja Vahanam
04-04-10Sunday
Mor: Thiruveedhi purappadu in Muthangai Sevai :: Thirumanjanam & Ghosti
Eve: Thiruveedhi Purappadu in Indira Vimanam
Night: 11.00 p.m : Pushpa Pallakku
05-04-10Monday
Mor: Perumal ezhuntharulal to Thiruparkadal Nambi temple :: Thirumanjanam & Ghosti
Eve: Kuthirai Vahanam
06-04-10Tuesday
Mor: Pranaya Kalagam Utsavam. Thirumanjanam and Goshti.
Eve: Chandra Prabhai
Night: Thiru thEr katAksham
07-04-10Wednesday
Mor: THIRU THER. Thirumanjanam and Goshti.
Eve: Veedhi Purappadu - Ther thadam kandu-arulal
08-04-10Thursday
Mor: Theertha vari. Ezhuntharulal to Nambiyaru - tributary of Tamiraparani.
Eve: Sapthavarnam. Vetti vEr chapparam

Daily dhatheeyaaraadhanai at:
Sri Venugopala Ramanuja Kootam,

South Mada Street, Thiruk Kurungudi - 627 115
Contact Person: Sriman P.Ramanatha Ramanuja dasan mobile: 9952276040

Sri Rajagopala swamy Mannargudi - Brahmotsavam Schedule

SRI RAJAGOPALA SWAMY, MANNARGUDI
Virodhi 2010 Panguni Brahmotsavam Schedule
06 to 23 March 2010
DateDayUthsavam Details
06-Mar-2010SaturdayUthsavam: DwajArOhaNam
AlankAra sEvai: -
07-Mar-2010SundayUthsavam: Punnai mara vAhanam
AlankAra sEvai: VeNugOpalan thirukOlam
08-Mar-2010MondayUthsavam: Hamsa vAhanam
AlankAra sEvai: Raja AlankAram
09-Mar-2010TuesdayUthsavam: Govardhana Giri
AlankAra sEvai: Krishnan thirukOlam
10-Mar-2010WednesdayUthsavam: Panchamuka Hanumar
AlankAra sEvai: Maravuri Ramar thirukOlam
11-Mar-2010ThursdayUthsavam: Kanta pEranda Pakshi
AlankAra sEvai: Raja AlankAram
12-Mar-2010FridayUthsavam: Pallakku
AlankAra sEvai: Mattaiyadi AlankAram
13-Mar-2010SaturdayUthsavam: Rishiyamuka Parvadam
AlankAra sEvai: PattAbiraman thirukOlam
14-Mar-2010SundayUthsavam: Simha Vahanam
AlankAra sEvai: Raja AlankAram
15-Mar-2010MondayUthsavam: Surya Prabhai
AlankAra sEvai: VeNu gOpalan thirukOlam
16-Mar-2010TuesdayUthsavam: Sesha Vahanam
AlankAra sEvai: Paramapada nathan thirukOlam
17-Mar-2010WednesdayMor: Vairamudi Sevai
Night: GARUDA SEVAI
18-Mar-2010ThursdayMor: KaaLinga nardhana sEvai
Eve: Andal Thirukolam
Night: Hanumantha Vahanam - Kothanda Ramar ThirukOlam
19-Mar-2010Friday Yaanai Vahanam - Thirukalyanam
20-Mar-2010SaturdayMor: SoornOthsavam
Eve: gOratham
Night: MaNi pallakku
21-Mar-2010SundayMor: veNNai thAzhi sEvai
Eve: Chettiyaar ThirukOlam
Night: Kuthirai Vahanam - Raja AlankAram
22-Mar-2010MondayTHIRU THER - THEERTHAVARI
23-Mar-2010TuesdayDwAdasa aradhanam, SapthAvarnam, Dwaja AvarOhanam

Wednesday, February 24, 2010

Maasi Pournami Theerthavari Mahotsavam

Sri Nilamangai Thayar Sametha Sri Sthalasayana Swamy - Thirukadalmallai
MASI POURNAMI THEERTHAVARI MAHOTSAVAM
DateDayUthsavam Details
27 - Feb - 2010
SaturdayNight : 9.00 PM : THEPPA UTHSAVAM at PUNDAREEKA PUSHKARINI
28 - Feb - 2010
Sunday
Mor : 8.30 AM : GARUDA SEVAI ( Sri Ulaguyya Ninra Piran & Sri Gn~Ana Piran of Thiru Valavendai )
THEERTHAVARI at ARTHA SETHU

Monday, February 1, 2010

ThirukOshtiyur Theppa Uthsavam

Sri Sowmya Narayana Perumal, Thiru Koshtiyur
THEPPA UTHSAVAM SCHEDULE
DateDayUthsavam Details
19-Feb-2010FridayEve: DwajArOhanam
20-Feb-2010Saturday
kodiyEttram, Kaapu kattuthal
21-Feb-2010Sunday
Eve: YaaLi Vahanam
22-Feb-2010Monday
Eve: Hanumantha Vahanam
23-Feb-2010Tuesday
Eve: GARUDA SEVAI
24-Feb-2010Wednesday
Eve: Sesha Vahanam
25-Feb-2010Thursday
Eve: Yaanai Vahanam
26-Feb-2010Friday
Mor:11:00 AM Thirumanjanam
Eve: Purappadu
27-Feb-2010Saturday
Mor: VeNNai thAzhi sEvai, MUTTU THALLUTHAL
Eve: Thirumanjanam at Theppa mantapam
28-Feb-2010Sunday
Mor: Purappadu
Eve: THEPPA UTHSAVAM
01-Mar-2010
Monday
Mor: 11.00 AM : THEERTHAVARI
Eve: Thirumanjanam

Friday, January 29, 2010

Thirukannapuram Maasi Magam Theerthavari

SRI SOWRIRAJA PERUMAL, THIRU-K-KANNAPURAM
MAASI MAGAM THEERTHAVARI & THEPPA UTHSAVAM
19 Feb to 5th March 2010 - Schedule & Events
DateDayUthsavam Details
19-02-10
FridayAngurArpaNam
20-02-10Saturday
DwajArOhaNam
Night: Uthpalaavathaka vimanam
21-02-10SundayMor: Thanga Pallakku
Night: Hanumanth Vahanam
22-02-10MondayMor: Thanga Pallakku
Night: Sesha Vahanam
23-02-10TuesdayMor: Thanga Pallakku
Night: GARUDA SEVAI
24-02-10WednesdayMor: Thanga Pallakku
Night: sUrya Prabhai, Chandra Prabhai
25-02-10ThursdayMor: Thanga Pallakku
Night: Gaja Vahanam
26-02-10FridayMor: Thiru thEr
Night: Punnai mara Vahanam
27-02-10SaturdayMor: Thanga Pallakku - Vennai thAzhi Sevai
Night: Kuthirai Vahanam
28-02-10SundayMAASI MAGAM, Thirumalai raayan Pattinam GARUDA SEVAI, SAMUDRA THEERTHAVARI
01-03-10MondayReturn of Sri Perumal from Thirumalairayan pattinam to Sannithi
Night: Thirumanjanam
02-03-10TuesdayMor: SapthaavarNam, thirumanjanam, pushpayaagam
Night: Uthpalaavathaga vimanam
03-03-10WednesdayVidaayaaTRi thirumanjanam, maadaveedhi purapaadu
04-03-10ThursdayThirumanjanam
Night: VeLLi Ratham
05-03-10FridayThirumanjanam
Night: NOOTHANA VIMANA THEPPA UTHSAVAM

Sunday, January 24, 2010

Swamy KooratAzhwan 1000 Year Thirunakshatra Mahotsavam, Kooram

SWAMY KOORATAZHWAN 1000 YEAR THIRUNAKSHATRA MAHOTSAVAM
KOORAM - KANCHIPURAM
DateDayUthsavam Details
25-01-2010Monday
Mor: thirupallakku
Night: Kedayam
26-01-2010Tuesday
Mor: thirupallakku
Night: YaaLi Vahanam
27-01-2010Wednesday
Mor: thirupallakku
Night: Simha Vahanam
28-01-2010Thursday
Mor: thirupallakku - Swamy EmperumAnAr sErthi thirumanjanm
Night: KamalAsana thotti
29-01-2010Friday
Mor: thirupallakku
Night: Soorya Prabhai
30-01-2010
Saturday
Mor: thirupallakku - Swamy Emperumanar thirukkOlam
Night: Kudhirai Vahanam
31-01-2010
Sunday
Mor: Pavazhakal Chapparam
Night: Chandra Vahanam
01-02-2010MondayMor: thirupallakku
Night: Yaanai Vahanam
02-02-2010
Tuesday
Mor: 7.00 - 7.15 AM thiruthEr katAksham - THIRU THER
Night: Hamsa Vahanam, Thirumozhi sATRUmurai
03-02-2010
Wednesday
Mor: thirupallakku, Moolavar Tirumanjanam, Uthsavar thirumanjanam, THIRUPAVAI SaaTRumurai
Night: SaaTRUmurai, thOLukiniyaan purappadu

Daily Events:
7.00 AM - Thiruveedhi purappadu
10.00 - 12.30 FN - 1000 Year Mahotsavam Special Events - Upanyasams
2.00 Fore Noon - Thirumanjanam
5.00 Evening - Thirup Paavai SaaTrumurai
7.00 Night - DolOtsavam
8.00 Night - Thiruveedhi Purappadu
10.00 Night - ThiruvAimozhi SaaTrumurai