Thursday, July 31, 2008

Sri Veera Nrusimha Swamy - Mangai Madam

SRI VEERA NRUSIMHA SWAMY - MANGAI MADAM
SARVAJITH BRAHMOTHSAVAM DETAILS
DateDayUthsavam Details
30-07-08Wednes
Mor:--
Eve: Anugnai, MruthsangrahaNam
31-07-08Thursday
Mor: 7.30-8.00 : DwajaarOhaNam
Eve: CHANDRA PRABHAI
01-08-08Friday
Mor: 10.00 : Thirumanjanam
Eve: Pinnai Vahanam
02-08-08Saturday
Mor: 10.00 : Thirumanjanam
Eve: SESHA Vahanam
03-08-08Sunday
Mor: 10.00 : Thirumanjanam
Eve: GARUDA SEVAI
04-08-08Monday
Mor: 10.00 : Thirumanjanam
Eve: Hanumantha Vahanam
05-08-08Tuesday
Mor: 10.00 : Thirumanjanam
Eve: Yaanai Vahanam
06-08-08Wednes
Mor:--
Eve: 5.00 : purappaadu, maalai maaTRuthal, THIRU KALYANAM
Night: PUSHPA PALLAKKU
07-08-08Thursday
Mor: 8.00 : VeNNai thaazhi purapaadu 10.00 : Thirumanjanam
Eve: Kuthirai Vahanam
08-08-08Friday
Mor: 09.00 - 09.30: THIRU THER
THEERTHAVARI - Sengamala Pushkarini
Thirumanjanam, SaaTRumurai

09-08-08Saturday
Eve: 5.00 PM : Pushpa yaagam, Dwaadhasa Aradhanam, SapthavaraNam
10-08-08Sunday
Eve: 5.00 PM: VidaayaaTRi thirumanjanam

For any details contact Archakar : Sri. R.Balaji, Cell:94438 72893

No comments: