Saturday, September 20, 2008

Tirumalai - Tirupathi Brahmotsavam

TIRUMALAI - SRI MALAIYAPPA (SRI VENKATESWARA) SWAMY
PURATTASI BRAHMOTSAVAM
DateDayUthsavam Details
30-Sep-08TuesdayMor: --
Eve: Mritsangrahanam
01-Oct-08
Wednes
Mor: DwajarohaNam
Eve: Periya Sesha Vahanam
02-Sep-08
Thursday
Mor: Chinna Sesha Vahanam
Eve: Hamsa Vahanam
03-Sep-08
Friday
Mor: Simha Vahanam
Eve: Mutthu Pandal Vahanam
04-Sep-08
Saturday
Mor: Kalpa Vriksha Vahanam
Eve: Sarva Bhoopala Vahanam
05-Sep-08
Sunday
Mor: MOHINI ALANKARAM
Eve: GARUDA SEVAI
06-Sep-08
Monday
Mor: Hanumantha Vahanam
Eve: Swarna Ratham, Gaja Vahanam
07-Sep-08
Tuesday
Mor: Surya Prabhai
Eve: Chandra Prabhai
08-Sep-08
Wednes
Mor: THIRU THER
Eve: Aswa Vahanam
09-Sep-08
Thursday
Mor: Chakra Snanam, THEERTHAVARI
Eve: DwajavarOhanam

No comments: