Tuesday, November 10, 2009

Sri Padmavathy Thayar Brahmotsavam

Sri PADMAVATHI THAYAR ANNUAL BRAHMOTSAVAM, Thiruchanoor
VirOdhi Karthikai Brahmotsavam Schedule - 2009
DateDayUthsavam Details
12-Nov-09ThursdayMor: Laksha Kumkuma archana
Eve: AnkurarpaNam
13-Nov-09Friday
Mor: DwajArOhanam (08.15 to 08.30 Hrs)
Eve: Chinna sesha vahanam
14-Nov-09Saturday
Mor: Pedda sesha Vahanam
Eve: Hamsa Vahanam
15-Nov-09Sunday
Mor: Mutthu pandal Vahanam
Eve: Simha Vahanam
16-Nov-09Monday
Mor: Kalpavruksha Vahanam
Eve: Hanumantha Vahanam
17-Nov-09Tuesday
Mor: Punyakoti Vimanam
Eve: Gaja Vahanam
18-Nov-09Wednes
Mor: Sarva bhoopala Vahanam
Eve: Garuda Vahanam
19-Nov-09Thursday
Mor: Surya prabhai
Eve: Chandra prabhai
20-Nov-09Friday
Mor: RathOtsavam
Eve: Aswa Vahanam
21-Nov-09Saturday
Mor: Panchami TheerthavAri (12:00 Noon to 12:10 Hrs)
Eve: Dwaja AvarOhanam
22-Nov-09Sunday
Eve: Pushpa yagam

Saturday, July 18, 2009

Sri Villiputtur Adi Pooram Thiruavathara Mahotsavam

Sri Rengamannar Sametha Sri ANDAL - Sri Villiputtur
Thiru Aadi Pooram - thiru avathAra mahOtsavam
DateDayUthsavam Details
16-07-2009ThursdayMor:
Eve: sEnai mudhalvar purappadu

17-07-2009Friday
Mor: 8.00 - 10.00 AM: DwajArOhaNam
Eve: Sri Andal Sri Rengamannar sErthi - 16 vaNDi chapparam purappadu
18-07-2009Saturday
Mor: Sri Andal - Golden pallakku
Sri Rengamannar - Thantha pallakku
Night: Sri Andal - Chandra Prabhai
Sri Rengamannar - Simha Vahanam
19-07-2009Sunday
Mor: Sri Andal - Golden pallakku
Sri Rengamannar - Thantha pallakku

Night: Sri Andal - Golden Parangi nARkAli
Sri Rengamannar - Hanumantha (thiruvadi) vahanam
20-07-2009Monday
Mor: Sri Andal - Golden pallakku
Sri Rengamannar - Thantha pallakku

Night: Sri Andal - Sesha Vahanam
Sri Rengamannar - Govardhanagiri
21-07-2009TuesdayMor: MANGALASASANAM by PeriyAzhwar
Sri Rengamannar samEtha Sri Andal, Sri Periya Perumal, Sri Thiru thangalappan, Sri Sundararaja Perumal, Sri ThiruvEnhatamudaiyan
Night: PANCHA GARUDA SEVAI (Pancha Garuda Sevai-2007)
22-07-2009WednesMor: Sri Andal - Golden pallakku
Sri Rengamannar - Thantha pallakku

Night: Sri Andal - Kanaga thandiyal
Sri Rengamannar - Yaanai vahanam
23-07-2009ThursdayMor: Sri Andal - Sri Rengamannar - Irattai thOLUkiniyAn
Night: 8.00 - 11.00 PM: SAYANA SEVAI - Sri Rengamannar sayana sevai on Sri Andal thirumaDi - KrishNan koil
Sri Andal - Sri Rengamannar - sErthi kaNNADi chapparam
24-07-2009Friday
Mor: Sri Andal - Golden pallakku
Sri Rengamannar - Thantha pallakku

Night: Sri Andal - Pushpa pallakku
Sri Rengamannar - Kuthirai vahanam
25-07-2009Saturday
Mor: 8.15 AM : Sri Andal - Sri Rengamannar
THIRUVAADI POORAM THER
26-07-2009Sunday
Eve: Sri Andal - Irattai thOLUkiniyAn, Muththuk kuRi
Night: SapthAvarNam - sErthi purappadu
27-07-2009Monday
Mor: Irattai thOLUkiniyAn, THEERTHVARI
Eve: reaching moolasthanam
28-07-2009Tuesday
Mor: vidaayaaTRI
Eve: PUSHPAYAGAM

Note: To view the PANCHA GARUDA SEVAI on 2007, visit: http://thiruvilliputtur.blogspot.com/

Monday, May 4, 2009

Sri Sthalasayana Swamy - Thiruk Kadalmallai

SRI STHALASAYANA SWAMY - THIRUK KADALMALLAI (Mamallapuram)
VirOdhi Chiththirai BrahmOtsavam Schedule
DateDayUthsavam Details
30-Apr-09
Thursday
Mor: -
Eve: AngurArpaNam, sEnai mudhalvar purappAdu
01-May-09FridayMor:5.30 - 6.45 AM -DwajArOhaNam, kEdayam
Eve: MangaLagiri
02-May-09Saturday
Mor: yALi vAhanam
Eve: Simmha vAhanam
03-May-09Sunday
Mor: sUrya prabhai
Eve: Hanumantha vAhanam
04-May-09Monday
Mor: Sesha vAhanam
Eve: Hamsa vAhanam
05-May-09Tuesday
Mor: Naachiyaar ThirukOlam : Pallakku
Eve: GARUDA SEVAI
06-May-09Wednes
Mor: Vasantha Thirumanjanam, chUrNAbhishEkam, kEdayam
Eve: Yaanai vAhanam
07-May-09Thursday
Mor: 8.30 to 9.30 AM - THIRU THER
Eve: kEdayam purappadu
08-May-09Friday
Mor: Pallakku - reaching KokkilamEdu village
Eve: Kuthirai vAhanam
09-May-09Saturday
Mor: Pallakku : THEERTHAVARI at PuNdareeka PushkariNi
Eve: Chandra Prabhai
10-May-09Sunday
Noon: DwAdasa ArAdhanam
Eve: Pushpayaagam , kEdayam
11-May-09Monday
Eve: VidayaaTRi thirumanjanam

Saturday, April 25, 2009


THIRUPPULLANI
SRI PATTABIRAMA SWAMI CHITTHIRAI BRAHMOTHSAVAM

DateDayUthsavam Details
29/4/2009
WEDNESDay
Anugnai & MruthsangraNam
30/4/2009
Thursday
DwajarohaNam between 10.30 and 12 AM
Night SooryaPrabhai vahanam
01/05/2009
Friday
Morning Pallakku
Night Simha vahanam
02/05/09
Saturday
Morning Pallakku
Night Hanuma vahanam
03/05/2009
Sunday
Morning Pallakku
ALANKARA THIRUMANJANAM AT
SRIRANGAM SRIMAD ANDAVAN ASHRAMAM
Night Upaya Garuda Sevai
Pattabiraman and AdhiJagannatha Perumal
Srirangam Srimad Andavan Ashrama mandagappadi
04/05/2009
Monday
Morning pallakku
Night Sesha vahanam
05/05/2009
Tuesday
Morning Pallakku
Night Yaanai vahanam TVS Mandagappadi
06/05/2009
Wednesday
Evening Soornothsavam Tholukkiniyan
Night Hamsa Vahanam
07/05/2009
Thursday
Morning Thandiyal vahanam
Evening Vettai
Night Kuthirai Vahanam
Thirumangai Azhwar kattu pattayam
08/05/2009
Friday
Thiru Ther Muhurtham betweeen 9 and 10.30 AM
09/05/2009
Saturday
Theerthawari at Sethukkarai
Ramar on Garuda vahanam and
Perumal on Hanuma vahanam
10/05/2009
Sunday
Vidaiyatri uthsavam at Vanamamalai Mutt
Night Pushpa vahanam

Wednesday, April 22, 2009

Sri Perumbudur - Sri Ramanujar Thiru Avatara Uthsavam

SRI RAMANUAJAR THIRU AVATHARA UTHSAVAM - SRI PERUMBUDUR
VirOdhi Chiththirai Thiru avathAra mahOtsavam
DateDayUthsavam Details
20-04-09Monday
Mor: Thanga pallakku
Eve: mangaLa giri
21-04-09Tuesday
Mor: Pallakku
Eve: yALI vahanam
22-04-09Wednes
Mor: Pallakku
Eve: mangaLa giri
23-04-09Thursday
Mor: Simmha Vahanam
Eve: mangaLa giri
24-04-09Friday
Mor: Pallakku
Eve: Hamsa Vahanam
25-04-09Saturday
Mor: veLLai saathupadi, Kuthirai vahanam
3.30 - 4.30 PM :: KURESA VIJAYAM
Eve: Hamsa Vahanam
26-04-09Sunday
Mor: Surya Prabhai
Eve: Chandra Prabhai
27-04-09Monday
Mor: 5.30 AM : Sesha vahanam
6.00 - 6.30 AM :: THIRU MANTHIRARTHAM SEVITHAL
Eve: Yanai Vahanam
28-04-09Tuesday
Mor: 7.00 AM : THIRU THER
Eve: Pushpa Pallakku
29-04-09Wednes
Mor: SAATRUMURAI, Thanga Pallakku
12.00 Noon - 1.30 PM :: Thiru avathAra mantapam Thottil sEvai : Sangu paal amuthu seiythal
3.00 - 5.30 PM :: Thirumanjanam, eeravaadai, theertham, thirupaavai sEvai
Eve: MangaLa giri
30-04-09Thursday
Mor: 9.00 AM : SAATRUMURAI THEERTHAM
KANTHAPODI SEVAI PURAPPADU

Sunday, April 12, 2009

Sri Adhikesava Perumal Devasthanam, Sri Perumbudur

Sri ADHI KESAVA PERUMAL DEVASTHANAM, SRI PERUMPUDHUR
BrahmOtsavam Details
DateDayUthsavam Details
10-04-09FridayMor: DwajArOhaNam
Eve: Simmha Vahanam
11-04-09Saturday
Mor: Sesha Vahanam
Eve: Hamsa Vahanam
12-04-09Sunday
Mor: GARUDA SEVAI
Eve: Hanumantha Vahanam
13-04-09Monday
Mor: Surya Prabhai
Eve: Chandra Prabhai
14-04-09Tuesday
Mor: Mohini AvatAram, Golden Pallakku
Eve: yALI Vahanam
15-04-09Wednes
Mor: ChoorNAbishEkam
Eve: yAnai Vahanam
16-04-09Thursday
Mor: THIRU THER
Eve: Thirumanjanam, Pushpa Pallakku
17-04-09Friday
Mor: VanavihAram, VedupaRi
Eve: Kuthirai Vahanam
18-04-09Saturday
Mor: Thanga pallakku, THEERTHAVARI
Eve: MangaLa giri
19-04-09Sunday
Eve: SapthAvaRNam, Chapparam

Tuesday, March 31, 2009

Thiruppullani
DateDayUthsavam Details
31/3/2009
Tuesday
Morning Dwajarohanam

The Panguni Brahmothsavam for Sri AdhiJagannatha Perumal commenced this morning at Thiruppullani. Below are few photos taken during Dwajarohanam.2.Ramanathapuram Samasthanam Diwan --- Sankalpam3. DwajarohanamSunday, March 29, 2009

Thiru Kovalur SarvadhAri Brahmotsavam

Sri Thiru Vikrama Swamy (Sri DehaLIsa Perumal) Temple, Thiruk Kovalur
SarvadhAri Panguni BrahmOtsavam Details - 2009
DateDayUthsavam Details
31-03-2009Tuesday
Mor: -
Eve: AnagurArpaNam, Bhagavath Anungnai, vEdha divya prabandham and hOmam start
01-04-2009Wednes
Mor: DwajArOhanam : ThOLukkiniyaan
Eve: 6.00 P.M - Unjal Sevai
Night: 8.00 P.M - Hamsa Vahanam
02-04-2009Thursday
Mor: YaaLi Vahanam
12.00 Noon: Thirumanjanam
Eve: 6.00 P.M - Unjal Sevai
Night: 8.00 P.M - Simha Vahanam
03-04-2009Friday
Mor: Thanga pallakku
01.00 P.M: Thirumanjanam
Eve: 6.00 P.M - Unjal Sevai
Night: 8.00 P.M - Hanumanth Vahanam
04-04-2009Saturday
Mor: Muththu Pandal Vahanam
12.00 Noon: Thirumanjanam
Eve: 6.00 P.M - Unjal Sevai
Night: 8.00 P.M - Sesha Vahanam
05-04-2009Sunday
Mor: Thanga Pallakku : Naachiyaar ThirukOlam
12.00 Noon: Thirumanjanam
Eve: 6.00 P.M - Unjal Sevai
Night: 9.00 P.M - GARUDA SEVAI
06-04-2009Monday
Mor: 10.00 AM :: Thirumanjanam
Eve: 4.00 P.M : SurNOthsavam
5.00 P.M. - Unjal Sevai 6.00 P.M - Chandra Prabhai
Night: 10.00 P.M. - Yanai
Vahanam
07-04-2009Tuesday
Mor: 8.00 A.m. - Maalai maaTRal at thayar sannithi ::
10 A.M. -
Thanga Pallakku
01.00 P.M: Thirumanjanam
Eve: 4.00 P.M. - Thiruk KalyaNam
Night: 10.00 P.M. - Muththu Pallakku
08-04-2009Wednes
Mor: Thanga Pallakku
12.00 Noon: Thirumanjanam
Eve: 6.00 P.M - Unjal Sevai
Night: 9.00 P.M. - Kuthirai Vahanam
VedupaRi Uthsavam
09-04-2009Thursday
Mor: 9.00 - 10.00 A.M. - Thiru thEr
Eve: 6.00 P.M. : Thirumanjanam, Theerthavari
Night: AvarOhaNam
10-04-2009Friday
Mor: 8.00 A.M.: Thanga pallaku :: 11.00 A.M.: Mattaiyadi Uthsavam
Eve: 3.00 P.M.: Sathakalasa thirumanjanam 6.00 P.M.: Dwadasa ArAdhanam
Night: 9.00 P.M.: Indra Vimanam - SapthabaraNam
11-04-2009Saturday
Mor: VidaayATri
Eve: Theppa Uthsavam - 8.00 P.M.
Sri Devi, Bhu devi sametha Sri DehaLIsa Perumal
12-04-2009Sunday
Mor: VidaayATri
Eve: Theppa Uthsavam - 8.00 P.M.
Sri Seetha Lakshamana Hanumanth Sametha Sri Ramapiran
13-04-2009Monday
Mor: VidaayATri
Eve: Theppa Uthsavam - 8.00 P.M.
Sri Rukmini Sathyabama Sametha Sri Venugopala Swamy

Courtesy: http://www.thirukovalur.org/

ThirupuLLANi Panguni Brahmotsavam

Sri PADMASANI THAYAR sametha Sri ADHI JAGANNATHA PERUMAL, Thirup PuLLANi
SARVADHARI PANGUNI BRAHMOTSAVAM
DateDayUthsavam Details
30-03-09MondayNight: 8.00 - 10.00 PM:
Anug~nai
31-03-09
Tuesday
Mor: 11.30 - 12.30 AM: DwajArOhaNam
Night: 8.00 - 10.00 PM: Surya Prabhai
01-04-09Wednes
Mor: Pallakku
Night: Simmha Vahanam
02-04-09Thursday
Mor: Pallakku
Night: Hanumantha Vahanam
03-04-09Friday
Mor: Pallakku
Night: Sri Adhi Jagannatha Perumal & Sri Pattabirama Swamy Ubaya GARUDA SEVAI
04-04-09Saturday
Mor: Punnai Vahanam
Night: Sesha Vahanam
05-04-09Sunday
Mor: Thandiyal Vahanam
Night: Yaanai Vahanam, Maalai maaTTRuthal
7.30 - 9.00 PM: THIRU KALYANAM
06-04-09Monday
Mor: ThoLukkiniyAn
Night: Hamsa Vahanam
07-04-09Tuesday
Mor: Thandiyal
Eve: Vettaikku EzhunthaRuLal
Night: Kuthirai Vahanam :: Thirumangai Azhwar KaLLan kattuppattaiyam vaasiththal
08-04-09Wednes
Mor: 9.00 - 10.30 AM :
RATHOTSAVAM

09-04-09Thursday
Mor: Sri Adhi Jagannatha Perumal, Sri Pattabirama Swamy on thiruvadi reaching ADHI SETHU (samudram) , theertham
Night: Chandra Prabhai Vahanam
10-04-09
Friday
VidaayaaTTRi Uthsavam:
Mor: Sri Perumal with Ubaya nachimar's vishEsha thirumanjanam at Vaanamaamalai Mutt
Night: Pallakku

Tuesday, March 17, 2009

Thiruninravur Brahmotsavam

Sri Bhakthavatsala Perumal, Thiru Ninravoor
SarvadhAri Panguni BrahmOtsavam Schedule
DateDayUthsavam Details
14-03-08SaturdayMor: 6.00 - 7.00 a.m.: DwajArOhaNam; Thanga Kedayam
Night: 8.00 p.m.: Simha Vahanam
15-03-08
Sunday
Mor: 7.00 a.m.: Hamsa Vahanam
Night: 8.00 p.m.: Surya Prabhai
16-03-08Monday
Mor: 5.30 a.m.: THANGA GARUDA SEVAI
Night: 8.00 p.m.: Hanumantha Vahanam
17-03-08Tuesday
Mor: 7.00 a.m.: Sesha Vahanam
Eve: 3.00 p.m.: Moolavar Thirumanjanam
Night: 8.00 p.m.: Chandra Prabhai, Muthangi Sevai
18-03-08Wednes
Mor: 6.00 a.m.: Naachiyaar Thirukolam
Night: 7.00 p.m.: Yali Vahanam
19-03-08Thursday
Mor: 10.00 a.m.: Thirumanjanam, ChoorNabishekam
Eve: 4.00 p.m.: Venugopalan Thirukolam, Thanga Kedayam
Night: 7.00 p.m.: Yanai Vahanam
20-03-08
Friday
Mor: 6.00 - 6.30 a.m.: Thiru THER
Night: 8.00 p.m.: Perumal Thirumanjanam at Pedda Jeeyar Mutt
Midnight: 12.00 : Thanga Kedayam, Moolavar Mutthangi Sevai
21-03-08Saturday
Mor: 8.00 a.m.: VeNNai thAzhi thirukOlam
Eve: 3.00 p.m.: Thotti Thirumanjanam
Night: 7.00 p.m.: Kuthirai Vahanam
22-04-08
Sunday
Mor: 7.00 a.m.: Mattaiyadi Uthsavam : Pallakku
11.00 a.m :: TheerthavAri
Night: 9.00 p.m.: PunyakOti Vimanam
11.00 p.m: Thirumozhi Sattrumurai
23-04-08Monday
Mor: ---
Eve: 6.00 p.m.: Thirumanjanam
Night: 10.00 p.m : Vetti vEr Chapparam, sapthAvarNam
12.00 Midnight : Dwaja avarOhaNam
24-04-08Tuesday
Mor: ---
Eve: 5.00 p.m.: Perumal Thirumanjanam
25-04-08Wednes
Mor: ---
Eve: 5.00 p.m.: Perumal Thirumanjanam
26-04-08Thursday
Eve: 5.00 p.m.: Thirumanjanam
Night: 8.00 p.m.: Pushpa Pallakku

On All Days of Utsavam, Daily 3.00 p.m - thirumanjanam ; 6.30 p.m - Unjal Sevai

Thursday, February 26, 2009

Thirukannapuram Maasi Magam Theerthavari

SRI SOWRIRAJA PERUMAL, THIRU-K-KANNAPURAM
MAASI MAGAM THEERTHAVARI & THEPPA UTHSAVAM
Schedule & Events
DateDayUthsavam Details
01-03-09
SundayAngurArpaNam
02-03-09Monday
DwajArOhaNam
Night: Uthpalaavathaka vimanam
03-03-09Tuesday
Mor: Thanga Pallakku
Night: Hanumanth Vahanam
04-03-09Wednesday
Mor: Thanga Pallakku
Night: Sesha Vahanam
05-03-09Thursday
Mor: Thanga Pallakku
Night: GARUDA SEVAI
06-03-09Friday
Mor: Thanga Pallakku
Night: sUrya Prabhai, Chandra Prabhai
07-03-09Saturday
Mor: Thanga Pallakku
Night: Gaja Vahanam
08-03-09Sunday
Mor: Thiru thEr
Night: Punnai mara Vahanam
09-02-08Monday
Mor: Thanga Pallakku - Vennai thAzhi Sevai
Night: Kuthirai Vahanam
10-02-08Tuesday
MAASI MAGAM, THIRUMALAI RAYAN PATTINAM GARUDA SEVAI, SAMUDRA THEERTHAVARI
11-02-08Wednesday
Return of Sri Perumal from Thirumalairayan pattinam to Sannithi
Night: Thirumanjanam
12-02-08Thursday
Mor: SapthaavarNam, thirumanjanam, pushpayaagam
Night: Uthpalaavathaga vimanam
13-02-08Friday
VidaayaaTRi thirumanjanam, maadaveedhi purapaadu
14-02-08Saturday
Thirumanjanam
Night: VeLLi Ratham
15-02-08Sunday
Thirumanjanam
Night: NOOTHANA VIMANA THEPPA UTHSAVAM

Note: 04-Mar-09 to 08-Mar-09 : 4.30 pm : UpanyAsam By: Sri U.Ve.Velukkudi Krishnan Swamy

Sunday, February 22, 2009

Thirukadalmallai Masi Pournami Theerthavari

Sri Nilamanga Nayaki sametha Sri Sthalasayana Swamine nama:
Sri BhUthayOginE nama:
Sri Nilamangai Thayar Sametha Sri Sthalasayana Swamy - Thiru Kadalmallai
SARVADHARI MAASI POURNAMI THEERTHAVARI UTHSAVAM
DateDayUthsavam Details
09-03-09MondayNight: 08.00 pm : Theppa Uthsavam at Pundareeka PushkariNi
10-03-09
Tuesday
Mor: 10.00 am :
Thirukadalmallai Sri Sthalasayana Swamy, Sri Gnanapiran (Thiruvalavendhai) TheerthavAri at ARTHTHA SETHU - Samudra Sn~Anam

For further details contact: adiyEn (9884364947)

Friday, February 20, 2009

Thiruputkuzhi Brahmotsavam

Sri Maragathavalli Thayar Sametha Sri Vijayaraghava Perumal, Thiru Putkuzhi
SarvadhAri Maasi BrahmOtsavam
DateDayUthsavam Details
19-02-09ThursdayAngurArpaNam
20-02-09Friday
Mor: DwajArOhaNam : Pavazha kaal chapparam
Eve: Simha Vahanam
21-02-09Saturday
Mor: Hamsa Vahanam
Eve: Surya Prabhai
22-02-09Sunday
Mor: GARUDA SEVAI
Eve: Hanumantha Vahanam
23-02-09Monday
Mor: Sesha Vahanam
Eve: Chandra Prabhai
24-02-09Tuesday
Mor: Pallakku : NaachiyAr thirukOlam
Eve: YaaLi Vahanam
25-02-09Wednes
Mor: ChoorNabishEkam : chapparam : Venugopalan ThirukOlam
Eve: Yaanai Vahanam
26-02-09Thursday
Mor: --
Eve: THIRU THER
27-02-09Friday
Mor: Thirupaatham saadi thirumanjanam
Eve: Kuthirai Vahanam
28-02-09Saturday
Mor: TheerthavAri
Eve: Vijaya veera kOti Vimanam
01-03-09Sunday
Mor: DwAdasa ArAdhanam
Eve: ThoLukiniyaan : AvarOhaNam

Thursday, January 29, 2009

ThiruNangur 11 Garuda Sevai

Sri ParakAlAya Nama:
THIRUNANGUR DHIVYADESA Mangalasasanam BY SRI THIRUMANGAI AZHWAR
THIRUNANGUR 11 GARUDA SEVAI UTHSAVAM SCHEDULE
DateTime
Uthsavam Details
09-02-09 :: Mon :: Azhwar Visit to Thirunangur Dhivyadesams & Manjal KuLi Uthsavam
09-02-09
1.00 a.m. Early hrs
Azhwar purappAdu from Thirunagari for Mangalasasanam

3.45 - 4.30 a.m.
Thiruk Kuraiyalur Sri Ugra Nrusimha Perumal Sannithi Mangalasasanam, Sevai

5.30 - 6.00 a.m.
Thiru Mangaimadam Sri Veera Nrusimha Perumal Sannithi Mangalasasanam, Sevai

6.45 -7.15 a.m.
Thiruk Kaavalambadi Sri Krishnan Sannithi Mangalasasanam, Sevai

8.00 - 8.30 a.m.
Thiru Manikoodam Sri Varadaraja Perumal Sannithi Mangalasasanam, Sevai

9.45 - 10.45 a.m.
Thiru Paarthanpalli Sri PaarthaSarathy Perumal Sannithi Mangalasasanam, Sevai

12.00 Noon to
5.00 p.m.
Manjalkuli Mandapam:: Azhwar's Mangalasasanam to Thiru Naraiyur Nambi & SriRangam Azhagiya Manavalan, Thirumanjanam - MANJAKULI, ThiruppAvai saaTRumaRai, Thadheeyaaraadhanam

6.00 - 7.00 p.m. (Eve)
Thiru Nangur:Manimaadakoil:: Sri Narayana Perumal Sannithi Mangalasasanam, Sevai

8.00 -10.00 p.m. (Night)
Thiru Nangur:VaN Purushotthamam:: Sri Purushotthama Perumal Sannithi Mangalasasanam, Sevai

10.15 -10.45 p.m. (Night)
Thiru Nangur:VAIKUNTHA VINNAGARAM: Sri Vaikuntha Nathar Sannithi Mangalasasanam, Sevai

11.15 - 11.45 p.m. (Night)
Thiru Nangur:Semponsei Koil: Sri Semponarangar Sannithi Mangalasasanam, Sevai

12.00 - 12.30 p.m. (Midnight)
Thiru Nangur:Thiru Thettriyambalam:: Sri Pallikonda Perumal Sannithi Mangalasasanam, Sevai

1.00 - 1.30 Night
Thiru Nangur:Arimeya Vinnagaram: Sri Kudamaadu Koothar Sannithi Mangalasasanam, Sevai

1.45 Night
Return to Aasthanam at Manimaada Koil : Arththa jAmam 2.00 night
10 - 02 - 09 :: TUESDAY :: Azhwar Mangalasasanam :: 11 Garuda Sevai
10-02-09
9.15 - 9.45 a.m.
Thiruppaavai Saatrumurai

12.00 Noon - 4.00 Evening
Gathering of all 11 divyadEsa EmperumAn's under Pandal before Manimaada Koil (Sri Narayana Perumal Sannidhi) in Thirunangur. MangaLAsAsanam By Thirumangai Azhwar to all 11 Divyadesa EmperumAn's in the following order:
1) Sri Narayana Perumal - Manimaada Koil
2) Sri KudamAdu Koothar - ArimEya ViNNagaram
3) Sri Sempon Arangar - Semponsei Koil
4) Sri PaLLikoNda Perumal - ThirutheTTRiyambalam
5) Sri Annan Perumal - Thiru veLLakuLam
6) Sri PurushOtthama Perumal - Thiru VaN PurushOtthamam
7) Sri Varadaraja Perumal - Thiru manikoodam
8) Sri Vaikuntha natha Perumal - Thiru Vaikuntha ViNNagaram
9) Sri Madhava Perumal - Thiru ThEvanAr thogai
10) Sri Parthasarathy - Thiru PaarthanpaLLi
11) Sri Gopalan - Thiru KaavaLampAdi

5.00 p.m.
Return to vAhana Mandapam

6.00 p.m. Eve
Thirumanjanam to all Thirunangur Emperumans along with Thirumangai Azhwar

10.30 p.m. Night
11 GARUDA SEVAI of Thirunangur Emperuman's &
Sri Kumudavalli nAchiyAr samEtha Thirumangai Azhwar:: Hamsa Vahanam & Sri ManavAla mAmunigal

2.00 Night
Thiruvanthi kaappu
11 - 02 - 09 :: Wednesday :: THIRUNAGARI Mangala GARUDA SEVAI
11-02-09
9.00 a.m.
Kaala santhi

9.30 a.m.
Thirumanjanam

10.30 a.m.
Thirupaavai SaaTrumurai

11.00 a.m.
Purappadu to Thirunagari from Thirunangur-Manimaada Koil

11.15 a.m.
Reaching Sri Vaduga nambi mandapam

3.00 Afternoon
Thiru VeLLakulam : Sri Annan Perumal Sannithi Mangalasasanam

5.15 Evening
Thiru Thevanar Togai : Sri Madhava Perumal Sannithi Mangalasasanam

8.30 Night
Thiruvaali : Sri Lakshmi Nrusimha Perumal : GARUDA SEVAI

12.00 Midnight
Reaching Thirunagari : Sri VayaLAli Manavalan on MANGALA GARUDAN :: Azhwar Mangalasasanam

1.00 Night
Reaching AasthAnam

Note: The above Timings are Subject to Change due to the Festival procession.
For Boarding / Lodging:
1) Sirkazhi - Sampoorna Lodge (near bus stand)
2) Thiruven kaadu (near Mangai madam) - Ramalinga Lodge ( Contact : 04364-275410 )
3) Vaitheeswaran Koil - Hotel Shadhabishekam (
Contact : 04364-279223 )

::: Sri Thirumangai Azhwar Thiruvadigale Saranam :::

Monday, January 5, 2009

Sri Andal Margazhi Neeraatta Uthsavam - Sri Villiputtur

Sri Andal sametha Sri Rengamannar, Sri Villiputtur
Sri ANdAL Margazhi Neeraatta (YeNNai kAppu) Uthsavam
07-01-2009 to 14-01-2009
DateDayUthsavam Details
06-Jan-09TuesdayPIRIYAAVIDAI
6.00 pm :: Sri Andal purappadu - moolasthanam : Through maadaveethi
reaching Periya Perumal sannidhi

7.30-9.00 pm :: Sri Andal Ekaantha thirumanjanam
9.15 pm :: Sri Andal Kaithala sevai, then reaching Periya Perumal
moolasthanam

11.00 pm :: Thirukkaapu neekkal
11.15 pm :: Araiyar Vyakyaanam, thirupaavai
12.30 Midnight :: Sthalathar Uthsava vaibhavam vaasithal, Panchanga
patanam
01.00 :: Devotees sevai (Public darshan)
02.00 :: Sri Andal purappadu, mangalasasanam to PeriyAzhwar and then
reaching moolasthanam
07-Jan-09Wednes
7.00 am :: PARAMAPADHA VASAL Thirappu
Eve :: Yennai kaappu Uthsavam - 1st day
08-Jan-09Thursday
9.00 -9.30 am :: Sri Andal purappadu in Golden Pallakku through Periya
perumal mEla maada veethi, kanthaadai veethi; pOrvai padi kaLaithal;
thiruvadi viLakkam
9.30 -10.00 am :: Araiyar NaaLpaattu, theertha goshti
10.00 -12.00 :: reaching Yennai kaappu mandapam after various
madagapadi
12.00 -1.00 Noon:: Sri Andal in ThangavattavaNai, thiruvaaradhanam,
Battar pirAn suruL goshti

3.00 - 4.30 pm :: Yennai kappu Sevai, Shotasa upasaaram
4.30 - 5.30 pm :: Sri Andal Paththi ulaavuthal
5.30 - 6.30 pm :: Alankara thirumanjanam; eeravadai theertha ghosti; purappadu; ammaanai viLaiyaattu; padi yEtRa sEvai
8.00 - 11.30 pm :: KaNNAdi chapparam purappadu
--------------------------------------------------------------------------------------------
The above schedule would be followed on all days
from 08- Jan -09 to 14- Jan -09


Mor: Thanga Pallakku - Sri KaLLazhagar ThirukOlam
Eve: Chandra prabhai Vahanam

09-Jan-09Friday
Mor: Thanga Pallakku - Sri Kannan ThirukOlam
Eve: Thanga thoLukkiniyaan
10-Jan-09Saturday
Mor: Thanga Pallakku - Muththangi Sevai
Eve: Golden Sesha Vahanam
11-Jan-09Sunday
Mor: Thanga Pallakku - Sri Periya PerumaL ThirukOlam
Eve: Golden Hamsa Vahanam
12-Jan-09Monday
Mor: Thanga Pallakku - VeetRiruntha ThirukOlam
Eve: Sowri Thirumanjanam :: Mookkuthi sEvai
Night: Kanaga thandiyal
13-Jan-09Tuesday
Mor: Thanga Pallakku - Thanga Kavacham
Eve: Golden Pallakku
14-Jan-09Wednes
Mor: Thanga Pallakku - NinRa ThirukOlam
Eve: Golden Pallakku : Sri ManavALa maamunigal Mangalasasanam
"KoodArai vellum seer" sATTRumuRai
15-Jan-09
Thursday
KANU
Eve: Sri ANdAL Thanga thOLukkiniyAn - reaching PeriyAzhwar sannidhi
Reaching YeNNai kAppu mantapam on Periya perumAL pallakku :: KANU PAARI VETTAI
Night:
Muththu kuRi : Araiyar sevai at Sri ANdAL sannithi
Courtesy: Sriman Ramadurai