Thursday, November 20, 2008

Sri Padmavathy Thayar Brahmotsavam


Sri AlarmEl Mangai Thayar (a) Sri Padmavathi Thayar, Tiruchanoor
SARVADHARI KARTHIKAI BRAHMOTSAVAM
24 - Nov - 2008 :: 02 - Dec - 2008
DateDayUthsavam Details
24-Nov-08MondayMor: DhwajarOhaNam
Night: Chinna Sesha Vahanam
25-Nov-08Tuesday
Mor: Periya Sesha Vahanam
Night: Hamsa Vahanam
26-Nov-08Wednes
Mor: Mutthu pandal
Night: Simha Vahanam
27-Nov-08Thursday
Mor: KaamadhEnu Vahanam
Night: Hanumantha Vahanam
28-Nov-08Friday
Mor: PunyakOti Vimanam
Night: GAJA VAHANAM
29-Nov-08Saturday
Mor: Sarva Bhoopala Vahanam
Night: Garuda Sevai
30-Nov-08Sunday
Mor: Surya Prabhai
Night: Chandra Prabhai
01-Dec-08Monday
Mor: RATHOTSAVAM
Night: Aswa Vahanam
02-Dec-08
Tuesday
Mor: PANCHAMI THEERTHAVARI
Night: DhwajA avarOhaNam

Wednesday, November 5, 2008

Bhoodhath Azwar ThiruavatAra MahORsavam - THIRU KADALMALLAI

SrI:
SRI STHALASAYANA PERUMAL, THIRU KADALMALLAI
MAMALLA PURAM - Bhoodhath Azhwar Thiru AvatAra Sthalam
SarvadhAri - Bhoodhath Azhwar Thiru AvathAra MahOrsavam
DateDayUthsavam Details
07 - Nov- 08
FridayMorning:
7.30 A.M. - BhoodhatAzhwar Moolavar Thirumanjanam
9.00 A.M. - Azhwar MangaLAsAsanam to Sri Sthalasayana Perumal, Sri Nilamangai Thayar, Sri Andal, Sri Lakshmi Narasimhar, Sri Ramar Sannithi
11.30 A.M. - Azhwar purappAdu to Sri GnAna piran Sannithi (Thiru Valavendhai)
Azhwar MangaLAsAsanam to Sri Adhivaraha Perumal (Sri GnAna piran)
Azhwar Thiruveedhi Purappadu

After Noon:
Azhwar AlankAra Thirumanjanam with Sri Nilamagai thayar samEtha Sri Sthalasayana Swamy, Thiruk Kadalmallai

Evening:

Azhwar Thiruveedhi Purappadu with Sri Sthalasayana Swamy

Night:
SattRUmuRai, ghOsti, theertham, prasadam viniyOgam