Tuesday, May 22, 2007

Sri Varadaraja Perumal - Kanchipuram BrahmOtsavam

Sri Perundevi thayar sametha Sri Varadaraja Perumal, Kanchipuram (Perumal kOil)
Sarvajith Vaikaasi BrahmOtsavam - 2007
DateDayUthsavam Details
26-05-07SaturdayMor: --
Eve: 8.00 P.M. - Sri Selvar Uthsavam
27-05-07Sunday
Mor: 6.00 - 7.00 A.M. - AnkurArpaNam
Eve: 8.00 P.M. - Sri sEnai muthalvar purappAdu (mruthsangkraNam)
28-05-07Monday
Mor: 12.30 Noon - Azhwar thirunAL (Sri Perumal thirumanjanam)
Eve: 5.30 P.M. - Chinna PuNyakOti vimAnam (Sri sEnai muthalvar purappAdu)
29-05-07Tuesday
Mor: 3.30 - 5.00 A.M. - DwajArOhaNam :: Thanga Chapparam
Eve: 5.30 P.M. - Simha vAhanam :: 1.30 P.M. - IrandAm kaappu
30-05-07Wednes
Mor: 4.00 A.M. - Hamsa vAhanam
Eve: 5.00 P.M. - Surya prabhai
31-05-07Thursday
Mor: 4.00 A.M. - GARUDA SEVAI :: 5.00 A.M. - Gopura Darisanam
Eve: 6.00 P.M. - Hanumantha vAhanam
01-06-07
Friday
Mor: 4.00 A.M. - Sesha vAhanam (Sri Paramapada nathan thirukOlam)
Eve: 5.30 P.M. - Chandra prabhai
02-06-07Saturday
Mor: 2.30 A.M. - Thanga pallakku (Sri Naachiyaar thirukOlam)
Eve: 7.00 P.M. - yALi vAhanam
03-06-07Sunday
Mor: 4.00 A.M. - Thanga chapparam (Sri Venugopalan thirukOlam)
Eve: 5.30 P.M. - Yanai vAhanam (Sri ekAmbaranathar sannidhi street - yEsal )
04-06-07Monday
Mor: 3.30 - 4.30 A.M. - Thiruth thEr ezhuntharuLal :: 6.00 A.M. Vadam pidithal
Eve: ---
05-06-07Tuesday
Mor: 2.30 A.Noon - Thotti thirumanjanam
Eve: 6.00 P.M. - Kuthirai vAhanam (Sri ekAmbaranathar sannidhi street - yEsal )
06-06-07Wednes
Mor: 4.30 A.M. - AalmEl pallakku ( mattaiyadi mahOtsavam) :: 10.00 A.M. TheerthavAri
Eve: 9.00 P.M. - PuNyakOti vimAnam
07-06-07Thursday
Mor: 2.30 A.Noon - TvAdasa Aradhanam
Eve: 7.00 P.M. - Vetti vEr chapparam :: Dwaja avarOhaNam

Wednesday, May 16, 2007

Un manathaal enninaithirunthaai idavendhai yendhai piraanE

Sri Nithya Kalyana PerumAL in garuda sevai during BrahmOtsavam at Thiru Idavendhai dhivyadesam.

Thursday, May 3, 2007

Sri SowrirAja Perumal - Thiruk KaNNApuram

Sri Kannapura Nayaki SamEtha Sri Sowri Raja PerumAL - Thiruk KaNNApuram
VAIKASI BRAHMOTSAVAM SCHEDULE
DateDayUthsavam Details
22-05-07Tuesday
AnkurArpaNAm
23-05-07Wednes
Morn: TvajArOhaNAm
Even: Thikbandanam
Night: Chandra prabhai, Surya Prabhai vAhanam
24-05-07ThursdayMorn: Golden Pallakku
Even: Thiruk Kaiththalam
Night: VeLLi Hanuman vAhanam
25-05-07FridayMorn: Golden Pallakku
Even: Thiruk Kaiththalam
Night: Sesha vAhanam
26-05-07SaturdayMorn: Golden Pallakku
Even: Thiruk Kaiththalam
Night: THANGA GARUDA SEVAI
27-05-07SundayMorn: Golden Pallakku
Even: Thiruk Kaiththalam
Night: Punnaimara vAhanam
28-05-07MondayMorn: Golden Pallakku
Even: Thiruk Kaiththalam
Night: VeLLi yAnai vAhanam
29-05-07TuesdayMorn: Golden Pallakku
Even: SoorNOthsavam
Night: Periya Thiruvaasi
30-05-07Wednes
Morn: Golden Pallakku - VeNNAith thAzhi sEvai
Night: Thiruk KalyANAm, Kuthirai vAhanam
31-05-07ThursdayMorn: Thiruth thEr, TheerthavAri (Nithya PushkariNi)
Night: AvarOhaNAm
01-06-07FridayMorn: SapthAvarNAm, thirumanjanam
Night: UthpalAvathaka vimAnam
02-06-07SaturdayvidAyaaTTRI, thirumanjanam, mAdaveethi purapAdu
03-06-07SundayvidAyaaTTRI, VeLLI Ratham
04-06-07MondayvidAyaaTTRI, Sri PerumAL thirumanjanam at Udayavar Sannithi, mAdaveethi purapAdu
05-06-07TuesdayvidAyaaTTRI, thirumanjanam, mAdaveethi purapAdu