Thursday, April 15, 2010

Thiru Kadalmallai Chitthirai Brahmotsavam

Sri BhoothayOginE nama:
SRI NILAMANGAI THAYAR Sametha SRI STHALASAYANA PERUMAL TEMPLE
THIRUK KADALMALLAI (Mamallapuram)
Chithirai BrahmOtsavam Details [20-April-2010 t0 30-April-2010]
DateDayUthsavam Details
20-Apr-10TuesdayMor: --
Night: AngurArpaNam :: sEnai muthalvar purappAdu
21-Apr-10Wednes
Mor: 05.00 to 05.40 A.M.: DwajArOhaNam: purappAdu
Night: MangaLagiri
22-Apr-10Thursday
Mor: yALi vAhanam
Night: Simmha Vahanam
23-Apr-10Friday
Mor: Surya Prabhai
Night: Hanumantha Vahanam
24-Apr-10Saturday
Mor: Sesha Vahanam
Night: Hamsa Vahanam
25-Apr-10Sunday
Mor: Pallakku - NAACHIYAAR THIRUKOLAM
Night: GARUDA SEVAI
26-Apr-10Monday
Mor: Vasantha Thirumanjanam : ChoorNAbishekam
Night: Yanai Vahanam
27-Apr-10Tuesday
Mor: 6.00 - 7.00 AM : THIRU THER
Night: Kedayam purappadu
28-Apr-10Wednes
Mor: Pallakku : purappAdu to KokkilamEdu village
Night: Kuthirai Vahanam
29-Apr-10Thursday
Mor: TheerthavAri at Pundareega PushkariNi
Night: Chandra Prabhai
30-Apr-10Friday
Afternoon: Dwadhasa aradhanam, pushpa yagam
Night: purappadu
01-May-10Saturday
Eve: VidayaatRi : Thirumanjanam


Daily Dhadheeyaradhanai at Ramanuja Kootam: For further details please contact 98843 649479(Senthil)

Saturday, April 3, 2010

Thiruninravur Brahmotsavam

Sri Bhakthavatsala Perumal, Thiru Ninravoor
Virodhi Panguni BrahmOtsavam Schedule
DateDayUthsavam Details
31-03-10WednesMor: 6.00 - 7.00 a.m.: DwajArOhaNam; Thanga Kedayam
Night: 8.00 p.m.: Simha Vahanam
01-04-10
Thursday
Mor: 7.00 a.m.: Hamsa Vahanam
Night: 8.00 p.m.: Surya Prabhai
02-04-10Friday
Mor: 5.30 a.m.: THANGA GARUDA SEVAI
MOOLAVAR PUSHPANGI SEVAI
Night: 8.00 p.m.: Hanumantha Vahanam
03-04-10Saturday
Mor: 7.00 a.m.: Sesha Vahanam
Eve: 3.00 p.m.: Moolavar Thirumanjanam
Night: 8.00 p.m.: Chandra Prabhai, Muthangi Sevai
04-04-10Sunday
Mor: 6.00 a.m.: Naachiyaar Thirukolam
Night: 7.00 p.m.: Yali Vahanam
05-04-10Monday
Mor: 10.00 a.m.: Thirumanjanam, ChoorNabishekam
Eve: 4.00 p.m.: Venugopalan Thirukolam, Thanga Kedayam
Night: 7.00 p.m.: Yanai Vahanam
06-04-10Tuesday
Mor: 6.00 - 6.30 a.m.: Thiru THER
Night: 8.00 p.m.: Perumal Thirumanjanam at Pedda Jeeyar Mutt
Midnight: 12.00 : Thanga Kedayam, Moolavar Mutthangi Sevai
07-04-10Wednes
Mor: 8.00 a.m.: VeNNai thAzhi thirukOlam
Eve: 3.00 p.m.: Thotti Thirumanjanam
Night: 7.00 p.m.: Kuthirai Vahanam
08-04-10Thursday
Mor: 7.00 a.m.: Mattaiyadi Uthsavam : Pallakku
11.00 a.m :: TheerthavAri
Night: 9.00 p.m.: PunyakOti Vimanam
11.00 p.m: Thirumozhi Sattrumurai
09-04-10Friday
Mor: ---
Eve: 6.00 p.m.: Thirumanjanam
Night: 10.00 p.m : Vetti vEr Chapparam, sapthAvarNam
12.00 Midnight : Dwaja avarOhaNam
10-04-10Saturday
Mor: ---
Eve: 5.00 p.m.: Perumal Thirumanjanam
11-04-10Sunday
Mor: ---
Eve: 5.00 p.m.: Perumal Thirumanjanam
12-04-10Monday
Eve: 5.00 p.m.: Thirumanjanam
Night: 8.00 p.m.: Pushpa Pallakku

On All Days of Utsavam, Daily 3.00 p.m - thirumanjanam ; 6.30 p.m - Unjal Sevai