Thursday, November 20, 2008

Sri Padmavathy Thayar Brahmotsavam


Sri AlarmEl Mangai Thayar (a) Sri Padmavathi Thayar, Tiruchanoor
SARVADHARI KARTHIKAI BRAHMOTSAVAM
24 - Nov - 2008 :: 02 - Dec - 2008
DateDayUthsavam Details
24-Nov-08MondayMor: DhwajarOhaNam
Night: Chinna Sesha Vahanam
25-Nov-08Tuesday
Mor: Periya Sesha Vahanam
Night: Hamsa Vahanam
26-Nov-08Wednes
Mor: Mutthu pandal
Night: Simha Vahanam
27-Nov-08Thursday
Mor: KaamadhEnu Vahanam
Night: Hanumantha Vahanam
28-Nov-08Friday
Mor: PunyakOti Vimanam
Night: GAJA VAHANAM
29-Nov-08Saturday
Mor: Sarva Bhoopala Vahanam
Night: Garuda Sevai
30-Nov-08Sunday
Mor: Surya Prabhai
Night: Chandra Prabhai
01-Dec-08Monday
Mor: RATHOTSAVAM
Night: Aswa Vahanam
02-Dec-08
Tuesday
Mor: PANCHAMI THEERTHAVARI
Night: DhwajA avarOhaNam

No comments: