Sunday, April 12, 2009

Sri Adhikesava Perumal Devasthanam, Sri Perumbudur

Sri ADHI KESAVA PERUMAL DEVASTHANAM, SRI PERUMPUDHUR
BrahmOtsavam Details
DateDayUthsavam Details
10-04-09FridayMor: DwajArOhaNam
Eve: Simmha Vahanam
11-04-09Saturday
Mor: Sesha Vahanam
Eve: Hamsa Vahanam
12-04-09Sunday
Mor: GARUDA SEVAI
Eve: Hanumantha Vahanam
13-04-09Monday
Mor: Surya Prabhai
Eve: Chandra Prabhai
14-04-09Tuesday
Mor: Mohini AvatAram, Golden Pallakku
Eve: yALI Vahanam
15-04-09Wednes
Mor: ChoorNAbishEkam
Eve: yAnai Vahanam
16-04-09Thursday
Mor: THIRU THER
Eve: Thirumanjanam, Pushpa Pallakku
17-04-09Friday
Mor: VanavihAram, VedupaRi
Eve: Kuthirai Vahanam
18-04-09Saturday
Mor: Thanga pallakku, THEERTHAVARI
Eve: MangaLa giri
19-04-09Sunday
Eve: SapthAvaRNam, Chapparam

No comments: