Thursday, April 15, 2010

Thiru Kadalmallai Chitthirai Brahmotsavam

Sri BhoothayOginE nama:
SRI NILAMANGAI THAYAR Sametha SRI STHALASAYANA PERUMAL TEMPLE
THIRUK KADALMALLAI (Mamallapuram)
Chithirai BrahmOtsavam Details [20-April-2010 t0 30-April-2010]
DateDayUthsavam Details
20-Apr-10TuesdayMor: --
Night: AngurArpaNam :: sEnai muthalvar purappAdu
21-Apr-10Wednes
Mor: 05.00 to 05.40 A.M.: DwajArOhaNam: purappAdu
Night: MangaLagiri
22-Apr-10Thursday
Mor: yALi vAhanam
Night: Simmha Vahanam
23-Apr-10Friday
Mor: Surya Prabhai
Night: Hanumantha Vahanam
24-Apr-10Saturday
Mor: Sesha Vahanam
Night: Hamsa Vahanam
25-Apr-10Sunday
Mor: Pallakku - NAACHIYAAR THIRUKOLAM
Night: GARUDA SEVAI
26-Apr-10Monday
Mor: Vasantha Thirumanjanam : ChoorNAbishekam
Night: Yanai Vahanam
27-Apr-10Tuesday
Mor: 6.00 - 7.00 AM : THIRU THER
Night: Kedayam purappadu
28-Apr-10Wednes
Mor: Pallakku : purappAdu to KokkilamEdu village
Night: Kuthirai Vahanam
29-Apr-10Thursday
Mor: TheerthavAri at Pundareega PushkariNi
Night: Chandra Prabhai
30-Apr-10Friday
Afternoon: Dwadhasa aradhanam, pushpa yagam
Night: purappadu
01-May-10Saturday
Eve: VidayaatRi : Thirumanjanam


Daily Dhadheeyaradhanai at Ramanuja Kootam: For further details please contact 98843 649479(Senthil)

No comments: