Monday, May 24, 2010

Nathan Koil Vikruthi Brahmotsavam

Sri JagannAtha Perumal, Thiru Nandhipura Vinnagaram
NATHAN KOIL(Kumbakonam) - BrahmOtsava Schedule
27-May-2010 to 05-Jun-2010
DateDayUthsavam Details
27-05-2010ThursdayEve: 4.00 - 6.30 PM : Bhagavat Anun~gnai, MruthsangrahaNam, Senai mudhalvar purappAdu
28-05-2010Friday
Mor: 8.00 - 9.00 AM : DwajArOhaNam
Eve: Chandraprabhai Vahanam
29-05-2010Saturday
Eve: Hamsa Vahanam
30-05-2010Sunday
Eve: Sesha Vahanam
31-05-2010Monday
Eve: GARUDA SEVAI
01-06-2010Tuesday
Eve: Yaanai Vahanam
02-06-2010Wednes
Eve: ThirukalyAna Uthsavam
03-06-2010Thursday
Eve: Kuthirai Vahanam
04-06-2010Friday
Mor: 10.30 AM - Thiru ther, TheerthavAri at Nandhi PushkariNi
05-06-2010Saturday
Mor: 8.00 AM - Thirumanjanam, SapthAvarNa purappAdu
Eve: Pushpa yaagam

No comments: