Wednesday, March 3, 2010

Sri Rajagopala swamy Mannargudi - Brahmotsavam Schedule

SRI RAJAGOPALA SWAMY, MANNARGUDI
Virodhi 2010 Panguni Brahmotsavam Schedule
06 to 23 March 2010
DateDayUthsavam Details
06-Mar-2010SaturdayUthsavam: DwajArOhaNam
AlankAra sEvai: -
07-Mar-2010SundayUthsavam: Punnai mara vAhanam
AlankAra sEvai: VeNugOpalan thirukOlam
08-Mar-2010MondayUthsavam: Hamsa vAhanam
AlankAra sEvai: Raja AlankAram
09-Mar-2010TuesdayUthsavam: Govardhana Giri
AlankAra sEvai: Krishnan thirukOlam
10-Mar-2010WednesdayUthsavam: Panchamuka Hanumar
AlankAra sEvai: Maravuri Ramar thirukOlam
11-Mar-2010ThursdayUthsavam: Kanta pEranda Pakshi
AlankAra sEvai: Raja AlankAram
12-Mar-2010FridayUthsavam: Pallakku
AlankAra sEvai: Mattaiyadi AlankAram
13-Mar-2010SaturdayUthsavam: Rishiyamuka Parvadam
AlankAra sEvai: PattAbiraman thirukOlam
14-Mar-2010SundayUthsavam: Simha Vahanam
AlankAra sEvai: Raja AlankAram
15-Mar-2010MondayUthsavam: Surya Prabhai
AlankAra sEvai: VeNu gOpalan thirukOlam
16-Mar-2010TuesdayUthsavam: Sesha Vahanam
AlankAra sEvai: Paramapada nathan thirukOlam
17-Mar-2010WednesdayMor: Vairamudi Sevai
Night: GARUDA SEVAI
18-Mar-2010ThursdayMor: KaaLinga nardhana sEvai
Eve: Andal Thirukolam
Night: Hanumantha Vahanam - Kothanda Ramar ThirukOlam
19-Mar-2010Friday Yaanai Vahanam - Thirukalyanam
20-Mar-2010SaturdayMor: SoornOthsavam
Eve: gOratham
Night: MaNi pallakku
21-Mar-2010SundayMor: veNNai thAzhi sEvai
Eve: Chettiyaar ThirukOlam
Night: Kuthirai Vahanam - Raja AlankAram
22-Mar-2010MondayTHIRU THER - THEERTHAVARI
23-Mar-2010TuesdayDwAdasa aradhanam, SapthAvarnam, Dwaja AvarOhanam

No comments: