Thursday, March 8, 2007

Dhavana Utsavam - ThiruvallikkENi

Sri PArthasArathy Temple, Triplicane, Chennai - 5
Sri Narasimha Swamy Dhavana Utsavam Details
DateDayUthsavam Details
08-03-07 to
10-03-07
Thur to Sat
Dhavana Uthsavam
10 & 11 March
Sat & Sun
UpanyAsam on AchArya Hrudhayam By Dr. M.A. Venkatakrishnan Swamy at 4.00 P.M.

No comments: