Thursday, April 19, 2007

ThirukkOshtiyUr BrahmOtsavam

Sri Thirumagal Naachiyar samEtha Sri Sowmiya Narayana PerumaL
ThirukkOshtiyUr Chiththirai BrhmOtsavan Details
DateDayUthsavam Details
21-04-07
Saturday6pm: Nithya pooja, Mrith sangrahanam, Ankurarpanam, Medhini pooja, Garuda pradhistai
22-04-07Sunday
7 am: Perumal reaching Garuda mandapam, Beri dhadanam, Asthadhikbalaka pooja
10.30 - 11.30 am - DwajaarOhanam
8.00 pm - Rakshaabandhanam, yaagasalai pooja, Perumal purappadu
23-04-07Monday
8.00 pm: Simha vaahanam
24-04-07Tuesday
8.00 pm: Hanumantha vaahanam
25-04-07Wednes
8.00 pm: Garuda sEvai
26-04-07Thursday
8.00 pm: sEsha vaahanam
27-04-07Friday
8.00 pm: Gaja vaahanam, maalai maattruthal at Sri ANdal sannidhi
28-04-07Saturday
5.30 pm: thirumanjanam, choorna pradhistai
8.00 pm: Thanga Pallakku
29-04-07Sunday
8.00 pm: Kudhirai vaahanam
30-04-07Monday
8.00 pm: Hamsa vaahanam, ThiruthEr katAkshiththal
01-05-07Tuesday
Morning: dasa dhaanam, Yaatra dhaanam, Purappadu, theerthavAri, thirumanjanam
9.00 -10.00 am - Mithuna lagnam thiruthEr ezhuntharuLaL
4.00 pm - thiruthEr vadam pidithal
02-05-07Wednes
Morning: Sapthavaranam(Pranaya kalaham), sErthi sEvai, AseervAdham, return to Asthaanam
03-05-07Thursday
Evening: Pushpa pallakku

No comments: