Tuesday, May 22, 2007

Sri Varadaraja Perumal - Kanchipuram BrahmOtsavam

Sri Perundevi thayar sametha Sri Varadaraja Perumal, Kanchipuram (Perumal kOil)
Sarvajith Vaikaasi BrahmOtsavam - 2007
DateDayUthsavam Details
26-05-07SaturdayMor: --
Eve: 8.00 P.M. - Sri Selvar Uthsavam
27-05-07Sunday
Mor: 6.00 - 7.00 A.M. - AnkurArpaNam
Eve: 8.00 P.M. - Sri sEnai muthalvar purappAdu (mruthsangkraNam)
28-05-07Monday
Mor: 12.30 Noon - Azhwar thirunAL (Sri Perumal thirumanjanam)
Eve: 5.30 P.M. - Chinna PuNyakOti vimAnam (Sri sEnai muthalvar purappAdu)
29-05-07Tuesday
Mor: 3.30 - 5.00 A.M. - DwajArOhaNam :: Thanga Chapparam
Eve: 5.30 P.M. - Simha vAhanam :: 1.30 P.M. - IrandAm kaappu
30-05-07Wednes
Mor: 4.00 A.M. - Hamsa vAhanam
Eve: 5.00 P.M. - Surya prabhai
31-05-07Thursday
Mor: 4.00 A.M. - GARUDA SEVAI :: 5.00 A.M. - Gopura Darisanam
Eve: 6.00 P.M. - Hanumantha vAhanam
01-06-07
Friday
Mor: 4.00 A.M. - Sesha vAhanam (Sri Paramapada nathan thirukOlam)
Eve: 5.30 P.M. - Chandra prabhai
02-06-07Saturday
Mor: 2.30 A.M. - Thanga pallakku (Sri Naachiyaar thirukOlam)
Eve: 7.00 P.M. - yALi vAhanam
03-06-07Sunday
Mor: 4.00 A.M. - Thanga chapparam (Sri Venugopalan thirukOlam)
Eve: 5.30 P.M. - Yanai vAhanam (Sri ekAmbaranathar sannidhi street - yEsal )
04-06-07Monday
Mor: 3.30 - 4.30 A.M. - Thiruth thEr ezhuntharuLal :: 6.00 A.M. Vadam pidithal
Eve: ---
05-06-07Tuesday
Mor: 2.30 A.Noon - Thotti thirumanjanam
Eve: 6.00 P.M. - Kuthirai vAhanam (Sri ekAmbaranathar sannidhi street - yEsal )
06-06-07Wednes
Mor: 4.30 A.M. - AalmEl pallakku ( mattaiyadi mahOtsavam) :: 10.00 A.M. TheerthavAri
Eve: 9.00 P.M. - PuNyakOti vimAnam
07-06-07Thursday
Mor: 2.30 A.Noon - TvAdasa Aradhanam
Eve: 7.00 P.M. - Vetti vEr chapparam :: Dwaja avarOhaNam

No comments: